Vše co jste (ne)chtěli vědět o nástřihu hráze

Chcete se dozvědět o nástřihu hráze víc, než jen to, že je častou součástí porodů?

Kdo už se někdy zajímal o to, jak probíhá porod, respektive v nemocničním zařízení, které je v dnešní době jediným oficiálně legálním místem, kde se dá porodit dítě, určitě se dozvěděl o často prováděném výkonu zvaném epiziotomie. Co to je? Kdy se tento zákrok začal provádět a proč? Jak moc je (ne)vhodný?

Historie epiziotomie:

První epiziotomie byla zaznamenána v roce 1741, byla považována jako způsob k zabránění vážných trhlin perinea… protimluv? Století, která následovala, byla epiziotomie prováděna jen příležitostně, obvykle mužskými porodníky. Světová míra epiziotomie dramaticky vzrostla na počátku dvacátého století současně s přesunem porodů z domova do nemocnic. Tak to je, když se lékaři stále více zapojují do normálního, nekomplikovaného procesu porodu.

Rostoucí popularita epiziotomie vedla k tomu, že se stala jednou z nejčastěji prováděných chirurgických operací. Stala se široce používána, aniž by předtím byla provedena jakákoliv studie zkoumající její účinnost.

Je to jen posledních 10 až 15 let, kdy se začaly provádět rozsáhlé výzkumy, aby zhodnotily používání epiziotomie, zdali všechny tyto předkládané výhody jsou oprávněné.

To co studie ukazují však je, že jsou zde jen velmi malé zdravotních výhod pro matku a dítě v rutinním používání epiziotomie. V podstatě v mnoha případech je epiziotomie škodlivější než prospěšná.(1)

Kde se provádí?

Na obrázku můžete vidět, jak a kudy se vede mediolaterální epiziotomie (žlutá barva) a mediální (zelená barva).(2)

Teď se podívejme, co o tomto termínu hovoří lékařský slovník.

Definice:

„Epiziotomie = chirurgické nastřižení hráze (perinea) při porodu. Provádí se v přesně vymezených místech jako prevence jejího roztržení při průchodu plodu. V současnosti se provádí běžně, kontraindikací je HIV pozitivita matky. Má profylaktický charakter. Je i prevencí pozdějších poruch pánevního dna. Podle lokalizace řezu se rozlišuje e. mediální, mediolaterální (šikmá) a laterální. Mediální e. se provádí ve střední čáře, hlavním nebezpečím je rozšíření či trhlina na oblast análního svěrače (proto se zabraňuje rychlému průchodu hlavy). Častěji se provádí laterální a mediolaterální e.; provádějí se směrem k hrbolu sedacímu. Délka je cca 2 cm. Anestezie může být epidurální, svodná (pudendální blok) či infiltrativní. Po porodu se běžným způsobem zašije [řec. epision zevní pohlaví; -tomie]“. (3)

Dle této definice nástřih hráze funguje na všechny možné komplikace i jako prevence ochabnutí pánevního dna. Avšak stále více se již hovoří o tom, že negativa převyšují případná pozitiva. Problémem ale je, že značná část lékařů se stále drží pouze těchto vychvalujících definic.

Dle jiných zdrojů je epiziotomie považována za nejrozšířenější porodnickou operaci, která však mnohými lékaři není jako operace brána a není tudíž vykazována mezi operativními porody. Je brána jako součást lékařsky vedených porodů. Výhodou má být urychlení porodu, uchránění hráze od nepravidelných natrhnutí hráze a konečníku, či jako ochrana proti descenzu, prolapsu a poranění močové trubice(4). Je tedy prezentován názor, že nástřih hráze má mnoho výhod, jak pro matku, tak pro dítě.

Nevýhodné výhody:

1. Urychlení porodu – epiziotomie neovlivňuje délku vypuzovací doby, ta trvá od zániku branky a epiziotomie zasahuje jen kratičký časový úsek na jejím samém konci. (5)

2. Ochrana před ochabnutím svalstva pánevního dna – na základě studií bylo zjištěno, že v tomto ohledu nemá epiziotomie žádný význam, konkrétní závěry studie zní:“ Mediolaterální epiziotomie (pozn. u nás se provádí právě tato) nechrání před urinální ani anální inkontinencí ani před prolapsem genitálií a je spojována s nižší svalovou silou dna pánevního ve srovnání se spontánním natržením a je také spojována s větší bolestivosti perinea a bolestivým pohlavním stykem.“ (6)

3. Ochrana před natržením – epiziotomie je co do rozsahu stejná, jako natržení 2. stupně (tedy kůže, podkoží, svaly), 3. a 4. stupeň natržení není příliš častý, navíc často bývá pokračováním nástřihu. Co se týče dalších porodů po nástřihu: „Episiotomie provedená při prvním vaginálním porodu zvyšuje riziko spontánního natržení v dalších porodech. Tento nález by měl povzbudit porodníky k dalšímu omezení používání epiziotomie.“ (7)

4. Čistý řez se hojí lépe – může se to na první pohled jevit logicky, že přímý řez provedený zkušeným porodníkem se bude hojit lépe, ale ne vždy tomu tak musí být. Přirozené natržení si totiž vždy vybere cestu nejmenšího odporu a tak se povětšinou vyhne velkým cévám, nervům či svalu a většinou ani není tolik rozsáhlé a hluboké. Kdežto nástřih si nevybírá a jde skrz všechny tyto struktury. Kromě toho všeho tyto myšlenky podporují i studie a říkají, že: „restriktivní používání epiziotomie (pozn. omezené, jen v nevyhnutelných případech) souvisí s menším šitím a menším množstvím komplikací při léčbě.“ (8)

Závěr studie zaměřené na rutinní provádění epiziotomií:

„Důkazy nepodporují výhody pro matky tradičně připisované rutinnímu používání epiziotomie. Ve skutečnosti se dají výsledky epiziotomie považovat za horší, protože určité procento žen by mělo menší či žádné poranění, namísto tohoto chirurgického řezu.“

Co na to WHO?

Světová zdravotnická organizace vydala oficiální stanovisko k problematice porodů. Toto doporučení podepsal ministr zdravotnictví ještě v době, kdy jsme byli Československo. Bohužel se nedodržuje ani dnes. Snad o tom někteří lékaři stále ještě ani nevědí. Stanovisko je tedy následující: „Systematické vykonávání epiziotomie nemá opodstatnění. Na ochranu perinea by měly být použity alternativní metody. S výjimkou případů, kdy je dítě v nouzi, výzkumy dokazují, že epiziotomie přináší většinou více bolesti a utrpení pro matky než užitku pro děti.“(9)

Dle Světové zdravotnické organizace by neměla míra epiziotomií u vaginálních porodů přesáhnout 10 %. Tato hodnota byla stanovena na základě anglické studie již z roku 1984. (14) Dle posledních dat (2012) je tato míra v ČR 45,2 %. Ve Velké Británii je to pouze 8 %.(15)

Trocha statistiky

epiziotomie_2000-2012Graf: vývoj míry provedených epizotomií (10) 

Z grafu vyplývá, že celostátní průměr provedených epiziotomií klesá. Když se však podíváme na jednotlivé nemocnice (pouze náhodným výběrem), zjistíme, že situace se v jednotlivých zařízeních liší. Proto je vhodné vybírat si takové porodnice, které mají toto číslo co nejnižší. Příklad nemocnic a jejich procenta provedených nástřihů(11):

– Brno, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Obilní trh 41% (poslední údaj z roku 2007)

– České Budějovice, Nemocnice České Budějovice, a.s. 42 % (z r. 2007)

– Havířov – město, Nemocnice s poliklinikou Havířov 62,1 (z r. 2008)

– Kladno, Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 54% (z r. 2008)

– Nové Město na Moravě, Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. 60% (z r. 2008)

– Opava, Slezská nemocnice v Opavě 44,6% (z r. 2008)

– Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc 60% (z r. 2008)

– Ostrava Poruba, Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 25,7% (z r. 2008)

– Třinec, Nemocnice Třinec, p.o. 76% (poslední údaj z r. 2005)

– Vrchlabí, Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. 4% (z r. 2006)

Údaje nejsou konzistentní kvůli aktuálnosti dat. Je zde však patrný značný rozptyl. Navíc tato procenta představují absolutní čísla, nevyčíslují podíl epiziotomií ku vaginálním porodům, avšak ku celkovému počtu porodů – takže i císařských řezů. Proto může být toto procento značně zkresleno a i relativně nízká míra může znamenat, že je nastřižena každá druhá žena, jestliže je vysoké procento CŘ. Například v roce 2009 z celkového počtu porodů 116 090 bylo 89 189 ukončeno jinak, než císařským řezem (tedy vaginálně, ať už přirozeně, za použití kleští či vakuumextrakce). Epiziotomie byla provedena u 42 960 porodů. Z toho nám vyplývá zcela jiné číslo: 48,2%. Takže můžeme říct, že téměř každé druhé ženě byl proveden nástřih hráze.

Jak jsme uvedli na příkladu, důležitější číslo je podíl provedených nástřihů k vaginálním porodům. Vývoj tohoto údaje znázorňuje  tabulka (16).

epiziotomie_vag_2000-2012

Časté a méně časté problémy spojené s nástřihem hráze:

„Mnoho studií zjistilo, že epiziotomie nepřináší žádné výhody při rutinním použití, neexistují také žádné důkazy o tom, že zlepšuje sexuální funkci. Bylo také zjištěno, že ženy, které měly epiziotomii, častěji trpěly bolestivým sexuálním stykem a trvalo déle, než se vrátily k sexuálnímu životu. Jestliže je provedena epiziotomie, je zde větší šance, že se stane větší nebo dokonce zasáhne až do svalů okolo řitního otvoru. Toto může vést k pozdějším problémům s kontrolou plynů a stolice. Jestliže není provedena žádná epiziotomie a ženě je umožněno přirozeně se natrhnout, tyto problémy nastanou s menší pravděpodobností. Epiziotomie zahrnuje další rizika: krvácení, podlitiny, inkontinence, infekce, otoky.“(12)

Co říci závěrem?

Je tedy zřejmé, že deklarované výhody epiziotomie nejsou pravdivé a spíše převažují nevýhody. Přes tyto důkazy je tento zákrok stále rutinně prováděn milionům ženám na celém světě. Avšak naštěstí se o tomto nešvaru v porodnictví začíná stále více hovořit a tak máme naději, že se situace v brzké době zlepší. Nemění to ale nic na tom, že pokud si to my ženy necháme líbit, ke změně zase tak rychle nedojde. Jak se říká, kde není poptávka, tam také není nabídka.

Ve světě jdou dokonce dále a přirovnávají epiziotomii k mrzačení ženských genitálií a říkají: „Vzhledem ke kompletně nevědeckému a až rituálnímu přístupu k těmto praktikám, osvětluje to pobouření západu nad mrzačením genitálií dívek a žen ve východní Africe, které má taky velmi bolestivé a „vyřazující“ následky. Jestliže chceme ze solidarity k africkým feministkám zastavit mrzačení genitálií, musíme zastavit iatrogenní*, nevědecké praktiky epiziotomie v Americkém porodnictví.“ (13) Jistě má toto, byť trochu extrémní přirovnání, v něčem pravdu. Sexuální život po epiziotomii je mnohdy stejně „příjemný“. Jenže o tom se moc nemluví, protože ve společnosti stále ještě převládá názor, že něco jako sexuální život ženy neexistuje. Zvlášť, pokud se z ní stala matka.

Nic neřekne víc, než to, co můžeme vidět na vlastní oči…

Reálná videa řeknou vždycky nejvíc. Jejich místo je i zde. Předem upozorňuji, že k jejich shlédnutí potřebujete mít opravdu silný žaludek.

Zde najdete video, kde můžete vidět, jak vypadá taková typická mediolaterální epiziotomie. Kromě toho, že zřejmě nebyla vůbec potřeba, byla navíc provedena nesprávně. Nástřih se provádí až v okamžiku, kdy hlavička těsně naléhá na hráz. V tomto případě je ještě v nedohlednu.

Co se rozsahu týče, oproti mediolaterální není u laterální tolik zasažen sval (viz obrázek na začátku článku). Je zde ale větší nebezpečí pokračování nástřihu až skrz řitní svěrač.

Je neskutečně brutální, že něco tak rozsáhlého a v tak citlivém místě se v mnohých případech šije bez jakéhokoliv znecitlivění! Jak takové šití nástřihu hráze vypadá, to můžete shlédnout na následujícím videu.

Opravdu je epiziotomie prevence poranění perinea?

A teď porody bez zásahů… 

 

Opravdu si stále myslíte, že je epiziotomie nutná a prospěšná?

Poznámka na úplný závěr: Ať už si žena udělá jakýkoliv názor na epiziotomii, měla by to být ona, která rozhodne. Lékařsko-právnicky řečeno by měla udělit informovaný souhlas, zdali se zákrokem souhlasí či nikoliv. Avšak v tomto případě je nutné, aby měla veškeré informace a lékaři nepodávali pouze zavádějící informace a ty, které jsou výhodné pro ně.

* vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením

ZDROJE:

(1) http://www.birth.com.au/Episiotomy-tearing/What-is-an-Episiotomy?p=2

(2) http://www.pilatesclinic.cz/files/articles/20-panevni-dno-a-jeho-funkce-20/pilates_clinic_daniel_muller_panevni_dno_zena-jpg.jpg

(3) Velký lékařský slovník [online]. 2008 [cit. 2010-06-11]. Epiziotomie. Dostupné z WWW: <http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/epiziotomie-4>.

(4) DOLEŽAL,, Antonín, et al. Porodnické operace. Praha : Grada Publishing, a. s., 2007. 376 s. ISBN 978-80-247-0881-2.

(5) DOLEŽAL,, Antonín, et al. Porodnické operace. Praha : Grada Publishing, a. s., 2007. 376 s. ISBN 978-80-247-0881-2.

(6) PubMed.gov [online]. 2004 [cit. 2010-06-11]. The effects of mediolateral episiotomy on pelvic floor function after vaginal delivery. Dostupné z WWW: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15051557>.

(7) Obstetrics & gynecology [online]. 2008 [cit. 2010-06-11]. Episiotomy and Increase in the Risk of Obstetric Laceration in a Subsequent Vaginal Delivery. Dostupné z WWW:

(8) Mrw.interscience.wiley [online]. 2009 [cit. 2010-06-11]. Episiotomy for vaginal birth. Dostupné z WWW: <http://mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD000081/abstract.html>.

(9) Máma a já [online]. 10. 6. 2009 [cit. 2010-06-11]. Epiziotomie – nástřih hráze při porodu. Dostupné z WWW: <http://www.mamaaja.cz/ActiveWeb/Article/1386/epiziotomie_–_nastrih_hraze_pri_porodu.html>.

(10) http://www.uzis.cz/download.php?ctg=10&search_name=novorozen&region=100&kind=1

(11) http://www.aperio.cz/porodnictvi/pruvodce-porodnicemi/porodnice.shtml

(12) Medical Center University of Maryland [online]. 2010 [cit. 2010-06-11]. Episiotomy – risks. Dostupné z WWW: http://www.umm.edu/ency/article/002920ris.htm.

(13) Changesurfer.com [online]. 2005 [cit. 2010-06-11]. Episiotomy: Ritual Genital Mutilation in Western Obstetrics. Dostupné z WWW: http://www.changesurfer.com/Hlth/episiotomy.html.

(14) Care in normal birth: Practical guide. Autor: World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research In: [online]. 1996 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/MSM_96_24_/en/

(15) Otázky pre doc. MUDr. Igora Rusňáka, CSc. a MUDr. Vladimíra Cupaníka, PhD. do relácie Medicína vysielanej dňa 26.3.2012. In: JANOVIČOVÁ, Gabriela, Ing. Zuzana KRIŠKOVÁ, PHD. a Mgr. Zuzana LAFFÉRSOVÁ. [online]. [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/112-otazky-pre-doc-mudr-igora-rusnaka-csc-a-mudr-vladimira-cupanika-phd-do-relacie-medicina-vysielanej-dna-2632012#zdroj8

(16) ÚZIS ČR, Zpráva o rodičce a novoroznci z let 2000 – 2012

 

13 komentářů u “Vše co jste (ne)chtěli vědět o nástřihu hráze

 1. Ahoj, mám za sebou rupturu hráze 3.stupně, tedy až do konečníku. Ačkoliv mi doktor udělal nástřih,stejně to prasklo, a jinde než kde byl nástřih. Anestetika mi doktor píchl než mě nastřihl do toho místa injekcí, ale stejně se to vyplavilo krví. Takže mě šili bez umrtvení,no asi půl hodiny,ne-li dýl.Bylo to víc nepříjemné než samotná 2.doba porodní. Po porodu jsem musela pít projímadlo a železo, byla jsem chudokrevná. Měla jsem problémy s rozkojením.Pomohly mi s tím až homeopatika. Hojilo se to dlouho a po 9ti měsících mám stále mírnou inkontinenci stolice a plynů a psychický problém se sexem.Porodnímu lékaři to nevyčítám..Jsem vděčná za naše zdravotnictví, ať si říká kdo chce co chce.Mám přátele čechy v Itálii, USA i Švýcarsku, a všichni jezdí rodit do Česka.Proto říkám,i přes svou zkušenost, buďme rádi za naše zdravotnictví a nevymýšlejme si nesmysly.

 2. Nedá mi to a chtěla bych sdílet svou zkušenost. O nástřih jsem se zajímala dlouho před porodem s cílem se mu rozhodně vyhnout. Chtěla jsem rodit zcela přirozeně. Na porod jsem se důkladně připravovala technikami hypnoporodu, masáží hráze a trénováním s Anibalem, kdy jsem na konci těhotenství vytlačila obvod 31 cm. V porodním plánu uvedeno, že nechci nástřih. V pražském Podolí porod krásně běžel za přítomnosti manžela a porodní asistentky, která mně pořád chvalila jak vše krásně běží, otevírám se a hráz se rozvinuje, na prvorodičku prý perfektně. Na vypuzovací fázi mně ale položili na křeslo na připojení k monitoru, takže nemožnost změnit polohu, po několika prvních tlačivých kontrakcích, kdy mi říkali ať ještě netlačím, přiběhla mladá arogantní lékařka a chopila se vedení porodu. Když na tři kontrakce dítě nevylezlo, prohlásila, že dítě je v nouzi a že mně „malinko“ střihne. Nechtěla jsem, manžel ji taky upozorňoval, ale s manželem se nebavila, prý ať do toho nemluví, že on nerodí a že jinak budu mít ruptury 3. stupně. Až do té chvíle ale byly informace PA a hlavně moje pocity z porodu zcela jiné, proto tomu nevěřím a považuji za zastrašování, v tu chvíli ale nešlo již nic dělat, přestala jsem protestovat. Výsledek – zdravé, velké miminko, Apgar samé desítky, za které jsem neskutečně vděčná, ale já 3 měsíce po porodu s bolestmi v celé půlce sedací oblasti, jizva uvnitř vaginy rozšklebená, sex jsem nedokázala ještě ani zkusit. O dopadu na psychiku ani nemluvě.

 3. Sama jsem prošla porodem bez nástřihu a musím říci, že je hodně důležité jak se zapojí personál nemocnice. Měla jsem moc hodnou a šikovnou porodní asistentku. Sama jsem se na porod připravovala masážemi hráze a cvičením s aniballem. Když došlo konečně na věc a já mohla tlačit, porodní asistentka mi stáhla hráz co nejníže a na tři kontrakce byl malý venku. Bez poranění a to se narodil s předloženou ručičkou. Jediná památka na porod byla malá modřina v pochvě. I doktor se divil, že mě neroztrhal jako kus hadru. Syn měl 3 250 gr a 49 cm (váhový odhad plodu před porodem max 2 750 gr). Já 164 cm a v době nástupu do porodnice 67.5 kg. Na mě byl akorát. Nenechte si od doktorů nebo kamarádek, kterým se nepoštěstilo nabulíkovat, že každá musí mít nástřih a spol. Kolik lidí mi tohle tvrdilo!! Polovina z nich měla děti ještě menší než já a nástřih až na stehno. Napište si porodní plán a domluvte se s personálem na co nejpřirozenějším postupu a hlavně pro sebe něco udělejte a připravte se na porod, tak aby jste z něj měli co nejmenší strach. U mě to zabralo. Ještě na sále mezi kontrakcemi jsem asistentce opakovala, že nechci nástřih jen když to bude nevyhnutelné a že o tom chci vědět. Po porodu mi jen asistentka zaklepala na stehno a pochválila mě se slovy, ani bych ty nůžky nestihla vzít do ruky, krásně jste spolupracovala na prvorodičku.

 4. Na videa jsem se zatím nedávala, malý mi tu teď usíná, tak ať jej to nebudí. Já mám také nástřih 2.stupně, jsem půl roku po porodu. Udělal se pouze proto, že ač jsem tlačila, co to šlo, tak hráz nepružila a syn se prostě nemohl dostat ven. Kdyby pružila, věřím tomu, že by byl dávno venku. Takto se to několik kontrakcí zkusilo než lékař usoudil, že se nemá šanci ven bez pomoci dostat (a já jsem to cítila také) a s mým souhlasem !! nástřih provedl v době kontrakce a při zatlačení. Šití pak bylo cca 20 min a v pohodě. Dostala jsem do dané oblasti umrtvující injekce. Při sezení to pak bylo nepříjemné, ale že by to bolelo? To ne. Nebyla to žádná hrůza. Ale ono určitě záleží na porodnici i lidech.

 5. No já bych řekla, že je pravděpodobný, že se u toho prvního videa chystali na kleště nebo na vex, ptze tam byla zkalená voda a že paní měla epidurál nebo nějakou jinou analgezii, tak si to mohli dovolit střihnout předem..

 6. Četla jsem hodně článků a názory jsou různé, dokonce jsem někde četla, že samovolné natržení hráze je lepší než nástřih. Já nevím. Strašně se toho bojím, mám termín za dva měsíce cvičím, masíruju, dělám vše pro to, abych odrodila bez komplikací http://www.aniball.cz/caste-otazky/, jako má kamarádka. Ta nástřih hráze neměla a říká, že to bylo hlavně kvůli přípravy na porod. Myslím si, že je to individuální.

 7. To video s nástřihem je snad jediný video z porodů, který jsem nezvládla dokoukat, a že jsem jich viděla spousty, hodně vysoký třímístný číslo, ne-li už čtyř (jo, jsem porodama posedlá:-D to druhý video s porodama bez zásahů jsem taky shlédla už nejmíň čtyřikrát, ta blonďatá, jak se i mezi kotrakcema chvílema chechtá a po porodu chňapne se smíchem dítě je úúúžasná:-)), ale tohle je fakt masakr, jak jí ten neumětel pižlá, sem to po chviličce vypnula s vytřeštěnym, „To je snad i na žalobu!!!??!!“. Jako taky mne střihli, už dvakrát, ale hezky za kontrakce, prve jsem to cítila úplně slabounce, a podruhý vůbec. Akorát ta druhá jizva občas trochu zlobí ,ten poslední steh:-( asi dva týdny po porodu mi zhnisal, prasknul a vytekl z toho uzlík:-( a pořád (rok a osm měsíců po porodu) to čas od času trochu zlobí:-(

 8. Kterej neumětel se nechal nafilmovat, jak pižlá hráz na několik pokusů?!!! Ruce bych mu nejradši přerazila. Když už mu to nedá, tak má jednou šmiknout a dost. A u druhého videa je dost drsný vidět, jak to moje nastřižení asi tak vypadalo, už se nedivím, že šití trvalo tři čtvrtě hodiny. Taky se nemůžu divit, že ta jizva občas bolí a různě zlobí i po letech. Brr … Přirozené natržení při druhém porodu nebylo skoro vidět, vyžádalo si jen pár stehů, po jizvách není ani památka.

 9. bibi, to nevím, budou se ohánět, že to byl nutný zákrok :.( a upřímně je to asi jako se znásilněním, nějak se mi nechce to rozebírat soudně ….promlčení je nějakých pár let. Momentálně mi stačí zlehčování všech okolo, kdyby to došlo i do „úředního“ rozhodnutí asi by mne to položilo.

 10. To se ví, že je to porušení lidských práv. Mně to udělali taky. 🙁
  Vyhnali mě z dřepu do leža, pak prý, maminko, vy neumíte dýchat, tlačit, neumíte nic.
  Pak mě nějaká učnice nastřihla, ani se mě nezeptali. Dodneška tu jizvu cítím a taky jsem inkontinentní. Kdykoliv zakašlu, tak se počúrám. 🙁 Myslíte, že je můžu žalovat po 12 letech?

 11. Tak to mne úplně rozbrečelo….
  video nástřihu jako u řezníka…
  mám ho taky za seboiu, těžko posoudit zda oprávnněý, ale hlavička se už tlačila…
  bude tomu už 12měsíců a stále to bolí při dotyku, tlačení.
  Po videu mi opět začalo škubat v noze od nástřihu až dolů k chodidlu…nejspíš psychické? ale cítím tam tah.
  sex byl doveden do konce jen jednou a ta bolest při aktu ve mne nevzbuzuje zrovna nadšení a chtění si ten sex zopakovat.
  ještě před asi dvěma měsíci ze mne vylezl další kus onoho zázračnéhio vstřebatelného šítí.

  lahůdkou nakonec je, že vnitřně cítím to sešití ……asi jako byste dělaly španělské ptáčky a pak je obmotaly tou nití a to jak je to maso tou nití obtočené a nařasené tak přesně to cítím uvnitř. A vlastně mi byl ještě natrháván čípek k dokončení celé radosti …prý na tři stehy…ale do karty to psát nebudeme sestro(to si živě pamatuju)…tak tam mne uvnitř škrábe kus té nitě!

  ALe u gynekoologa je vše v pořádku a není tam nic co by mne mohlo trápit.

  Asi nejlepší na tom je, že jsem instruovala, že se CHCI natrhnout a rozhodně neřezat. A pak se na tom dohodl s přítelem, kterému jsem výslovně nakázala neřezat!. naprostá zrada a do nemocnice mne nikdo nedostane, pokud budu rodit ještě někdy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.