Zneužívání v porodnicích?

„Jsou rodící ženy v porodnicích ošetřovány zneužívajícím způsobem? Ačkoliv jsou případy jen zřídka uznány jako zneužívání či násilí páchané na ženách, šikana či léčebné postupy pod falešnými záminkami, zneužívání a základní lidská práva jsou problémem, který vyžaduje pozornost. Pojmenování problému je prvním krokem. Síla lékařské autority, nedostatek odpovědnosti v hierarchickém nemocničním systému, politikách a protokolech a očekávání povolnosti, to vše vytváří prostředí zralé pro zneužívání a představuje překážky jak pro ženy, tak pro zaměstnance, rozpoznat či zastavit zneužívání. Naučit se rozpoznat zneužívání a přijmout účinná opatření a pochopit právní požadavky na „informovaný souhlas“ může pomoci, ale ukončení zneužívání bude vyžadovat systematickou změnu.“ Popisuje zneužívání v nemocnicích Susan Hodges v odborné práci zveřejněné v National Center for Biotechnology Information.

Celý příspěvek

Psychické porodní trauma

Až 9 % amerických žen trpí po porodu post-traumatickou stresovou poruchou. Význam tohoto čísla vzroste, jestliže ho srovnáme se 7,5 % obyvatel dolního Manhattanu, kteří trpěli post-traumatickou stresovou poruchou v důsledku teroristického útoku 11. září 2001. Jak souvisí situace ve Spojených státech s tou v českých porodnicích? Spojuje ji především vysoká míra zásahů do porodu, která ovlivňuje pocit kontroly nad porodním procesem. Ten úzce souvisí s celkovým vnímáním porodu a případným traumatem. Více o post-traumatické stresové poruše jako důsledku porodu od autorky Kathleen Kendall-Tackett, PhD. Celý příspěvek

Proč nerušený porod?

Spontánní porod je událost, jež se vyznačuje řadou procesů tak složitých a perfektně vzájemně sladěných, že jakýkoli vnější zásah pouze odvádí pozornost od optimálního stavu. Jediná věc vyžadovaná od přihlížejících je prokázání úcty k tomuto úctyhodnému procesu v souladu s prvním pravidlem medicíny – nil nocere (t. j. neškodit). G. J. Kloosterman, Univerzální aspekty porodu Celý příspěvek

Strach z porodu předmětem vědeckých studií

Většina žen má určitý strach z porodu. Většinou se ženy obávají o zdraví dítěte, bolesti a u až 12 % žen je strach z porodu vyvolán obavami z lékařských zásahů. U některých je však tento strach z porodu tak velký, že vyžadují epidurální analgezii či dokonce porod císařským řezem. Výzkumy ukazují, že strach z porodu není snížen ani císařským řezem na přání, ani epidurální analgezií. Co naopak pomáhá je příprava na porod, kontinuální podpora během porodu a koneckonců pozitivní zážitek z porodu. Kontrola nad porodem, informovanost, práce se strachem – to jsou „metody léčby strachu“.  Celý příspěvek