Média proti přirozenému porodu?

Přirozený porod – Hlavní příčina posttraumatické stresové poruchy?

(Autor: Penny Simkin)

 

Tak se to stalo znovu. Další studie na horké porodnické téma, nyní „přirozený porod“, který autoři studie definovali jako „porod bez analgezie a bez epidurálu“, byla převzata internetovými i tištěnými médii a předána svému publiku, senzacechtivě překroucena k přesvědčení, že přirozený porod je traumatický. Články byly opatřeny provokativními titulky a podtitulky, jako například: „Přirozený porod – hlavní příčina PTSP“; „Mít dítě je jako teroristický útok“ a „Je přirozený porod spojován s post-traumatickým stresem u novopečených maminek?“. Navíc, v sociálních médiích se začalo nad těmito děsivými zprávami diskutovat, z nichž většina prezentovala výsledky studie nepřesně.

Studií způsobující rozruch je „Symptomy poporodní post-traumatické stresové poruchy: nezvaný společník porodu“ [1], která byla publikována v publikaci Israel Medical Association Jurnal v červnu 2012, ale byla vzata a šířena pouze na začátku srpna. Tato studie má dva hlavní problémy:

  1. Dezinformace a selektivní podávání zpráv médii (byla to média, která upoutala mou pozornost k hledání originálu k potvrzení přesnosti toho, co sdělovala);
  2. Kvalita studie samotná (od návrhu studie přes interpretaci výsledků až po její validitu).
Na začátku studie, 102 žen se dobrovolně zúčastnilo dvou průzkumů – jeden v rámci prvních dvou až čtyř dnů po porodu a další v jednom měsíci po porodu. 89 subjektů dokončilo oba průzkumy a bylo zařazeno do výsledků. Účelem průzkumů bylo zjistit výskyt post-traumatické stresové poruchy (PTSP) a identifikovat přidružené rizikové faktory před, během a po porodu. Vzhledem k nekonzistenci malé velikosti vzorku jak v zmiňovaném počtu tak terminologii, a kvůli dalším faktorům, jakýkoliv závěr by měl být viděn skepticky, co se týká vnější validity a použitelnosti mimo zkoumanou skupinu.

A přesto, navzdory těmto faktům, velká média vtlačila tuto studii do středu pozornosti dávajíc jí větší zviditelnění a vliv, než si zaslouží. Většina médií, které jsem četla, zdůraznila zjištění, že přirozený porod (myšleno vaginální porod bez medikace proti bolesti) byl hlavní příčinou PTSP. Ve zmiňované studii byla extrémně vysoká míra císařských řezů (53 %). Dalším zjištěním prezentovaným médii bylo, že mít doprovod u porodu nemá žádný dopad na míru PTSP. Pro žádné z těchto zjištění není statistický důkaz.Tyto a další závěry izraelské studie jsou v rozporu s těmi mnoha dalšími studiemi a přehledy na téma spokojenost s porodem, PTSP po porodu a role bolesti versus utrpení během porodu [2 – 4].

Účastnice byly dotazovány na výskyt PTSP symptomů po porodu a také na výskyt těhotenských, porodních a poporodních faktorů, které jsou známé pro svou souvislost s poporodní PTSP. Přirozený porod byl zvýrazněn v médiích proto, že ve zprávě u 80 % ze sedmi žen, u kterých se rozvinula PTSP (pět žen) nemělo žádnou medikaci proti bolesti. V podstatě, většina médií sdělila, že tyto ženy si vybraly nebo se rozhodly pro přirozený porod bez tišení bolesti. Po bližším prozkoumání původního dokumentu vyšlo najevo, že se nikde nepíše, že tyto ženy si vybraly přirozený porod, ale že „… méně žen, u kterých se rozvinuly příznaky PTSP, mělo epidurál a byl zde velký výskyt příznaků PTSP u žen, které neměly epidurál.“ Je možné, že epidurál nebyl dostupný ženám (což mohlo být traumatizující, jestliže si ho přály).

Navíc, u těchto žen bylo hodně faktorů, které jsou spojovány s rozvojem PTSP. Před přijetím toho, že přirozený porod je hlavní příčinou PTSP po porodu, prosím, podívejte se na tabulku níže, kde jsou uvedeny další faktory, které byly převládající. Jak můžete vidět, například, 80 % žen s PTSP pociťovalo také diskomfort kvůli tomu, že byly vysvlečené; dřívější zdravotní problémy v předešlých těhotenstvích či po porodu; a komplikace, emocionální krize a velký strach z porodu v aktuálním těhotenství. Všechny tyto faktory byly popsány jako nástroje rozvoje PTSP. [2 – 4]
Vybrané rizikové faktory PTSP (s velkým rozdílem výskytu mezi dvěma skupinami)

Hodnota P

PTSP (n = 7)

Žádná PTSP (n = 82)

Existovalo před studovaným těhotenstvím
Psychologická či psychiatrická léčba

P = 0,157

60 % (n = 4)

29,8 % (n = 24)

Obraz těla (nepříjemný pocit kvůli nahotě)

P = 0,014

80 % (n = 4)

27,7 % (n = 22)

Existovalo v předešlých těhotenstvích
Traumatický porodní zážitek

P = 0,012

60 % (n = 4)

15,5 % (n = 12)

Smutek nebo úzkost během nebo po těhotenství

P = 0,038

80 % (n = 4)

33 % (n = 26)

Existovalo v aktuálním těhotenství
Komplikace

P = 0,016

80 % (n = 4)

28,6 % (n = 25)

Emocionální krize

P = 0,06

80 % (n = 4)

23,8 % (n = 21)

Velký strach z porodu

P = 0,021

80 % (n = 4)

30 % (n = 27)

Porod
„Značně menší počet žen, u kterých se rozvinula PTSP, mělo během porodu analgesii ve srovnání s kontrolní skupinou“*

P = 0,000

Není

Není

Pocity matky při porodu

Žádná PTSP (n = 80)

Cítila strach o život či zdraví

P = 0,001

71,4 % (n = 5)

20,7 % (n = 17)

Mírně nepříjemný pocit kvůli nahotě

P = 0,029

57,1 % (n = 4)

87,7 % (n = 70)

Velmi nepříjemný pocit kvůli nahotě

P = 0,029

42,9 % (n = 3)

12,3 % (n = 10)

Podpora během porodu

Žádný vztah mezi PTSP a něčí podporou či rozsahem podpory. Žádné počty či procenta nejsou.

* Toto stanovisko bylo to jediné, které má být „důkazem“, že přirozený porod je příčinou PTSP.

Navzdory nedostatkům, které studie má, autoři nabízí některé hodnotné závěry, poukazující na „důležitost dotazování se na zkušenosti z předchozího těhotenství a porodu a potřeba identifikovat rizikovou populaci a zvýšení povědomí o této poruše.“ I přes nedostatky studie, tato rada je klíčová, jak bylo potvrzeno zase a znovu v literatuře na téma traumatických porodů.
Závěrem lze říci, že této studii se dostalo větší publicity, než si zasloužila, a tak udělala více škody než užitku v porozumění PTSP po porodu. Naše lekce: Uvědomme si, že většina médií hledá senzaci a šokující materiály k upoutání čtenářů a budou je vyrábět, dokud budou existovat. Jděte ke zdroji a sami přemýšlejte!

Původní článek: Natural Childbirth – A Major Cause Of Posttraumatic Stress Syndrome?

Zdroje:
1. Polachek I, Harari L H, Baum M, Strous RD, (2012) Postpartum Post-Traumatic Stress Disorder symptoms: The Uninvited Birth Companion. Israel Medical Association Journal 14: 347-353
2. Alcorn K L, O’Donovan A, Patrick J C, Creedy D and Devilly G J. (2010). A prospective longitudinal study of the prevalence of post-traumatic stress disorder resulting from childbirth events. Psychological Medicine, 40, pp 1849-1859 doi:10.1017/S0033291709992224
3. Alder J, Breitinger G, Granado C, Fornaro I, et al. 2011. Antenatal psychobiological predictors of psychological response to childbirth. Journal of the American Psychiatric Nurses Association 17(6): 417-425. doi: 10.1177/1078390311426454
4. Simkin P, Hull K. 2011 Pain, Suffering and Trauma in the Perinatal Period. Journal of Perinatal Education 20(3): 166-175

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.