Ultrazvuk není tak bezpečný, jak se všeobecně věří

Článek autora Chrise Kressera, který zkoumal důkazy o ultrazvukovém vyšetření. Zjistil, mimo jiné, že rutinní využívání ultrazvuku v těhotenství nezlepšuje výsledky jak matky, tak ani dítěte, navíc organizace jako American College of Obstetricians & Gynecologists doporučují ultrazvuk pouze ze specifických důvodů. Jak to s působením ultrazvuku skutečně je? To se dozvíte v následujícím článku. Celý příspěvek

Domácí porody – moderní trend. Je to pokrok?

Sousloví domácí porod působí na většinu české společnosti, zejména pak na zdravotnickou veřejnost, jako červený hadr na býka. David Stewart nabízí zajímavý úhel pohledu na problematiku porodnictví a jeho vztahu k domácím porodům, respektive k alternativám v porodnictví vůbec. Jedná se o úryvek z knihy „Bezpečné alternativy při porodu“. Ačkoliv se jedná o Spojené státy americké, podobnost s českým prostředím je více než zřejmá. Celý příspěvek

Není toho příliš mnoho?

V nepravidelných časových intervalech se v médiích jednou za čas objeví informace o nezdařeném porodu. Následné diskuze jsou však vždy velice podobné, ne-li přímo, jak se říká, „jako přes kopírák“. Nejčastějším výrokem v těchto diskuzích je v různých obměnách: „Nebýt lékaře, nepřežila bych já nebo mé dítě!“ To je určitě dobře, že se lékařům podařilo zachránit další život(y). Hlavní otázkou však je, neslýcháme to (anebo nečteme) příliš často? Celý příspěvek