Pamatujeme si svůj porod?

Porod je neopakovatelným zážitkem v životě ženy. Je to prostě fakt, i když někteří tvrdí, že je to pouze utrpení, které je nutné vydržet na cestě k dítěti. Jestliže je většina sto přijmout fakt, že plod v matčině těle vnímá, proč je porod stále většinou brán jako událost, která nemá na dítě vliv? Má snad dítě nějaké tlačítko, které při začátku porodu zmáčkne a vypne vnímání a zapne ho až poté, co se vrátí zpět k matce, po tom, co na něm provedli různé procedury? Těžko. Pamatuje si vše, jak bylo vytaženo z příjemného teplého místa s hudbou tlukotu matčina srdce na nehostinné místo plného chladu, ostrého světla, neznámých lidí, kteří s ním provádějí nejrůznější úkony a hlavně, je samo, bez matky. Vždyť co je na tom k nepochopení? Dítě vážně nemá čudlík, kterým vypne vnímání na období kolem porodu.

Na psychiku a vývoj dítěte má nejvýznamnější vliv vše, co se stane do jeho tří let. Shodují se na tom mnozí vědci. A pamatuje si snad dítě ve vědomé paměti, co jsme mu do tří let říkali, jak jsme si sním hráli, co jsme s ním vše dělali? Ve vědomé paměti nikoliv. Mnoha lidem dělá problémy přijmout fakt, že paměť, to není jenom to, že si vzpomeneme, co jsme měli včera na oběd, že stále umíme násobilku, kterou jsme se učili na základní škole. Nevědomá paměť ovlivňuje naše životy stejně tak a přesto je jí věnováno pramálo pozornosti. Nehledě na to, že značně ovlivňuje psychiku. Přes to všechno většina věří, že v hypnóze se dají nevědomé vzpomínky vyvolat. Proč si však myslí, že porod na dítě vliv nemá? Proč ten rozpor? Vždyť pro příjemné přivítání nového človíčka stačí použít jednoduchý postup:  jak bych se cítil/a v takové situaci já?

 Jak byste se cítili vy? Ovlivňuje porod náš život?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.