Byznys porodů (The Business of Being Born)

Byznys porodů = The business of being born

Porodnictví z jiného úhlu pohledu. Jde skutečně všem zúčastněným stranám o zdraví dětí a matek, anebo je za tím úplně něco jiného? Proč je v dnešní době preferován pouze porod v porodnici a domácí porody shazovány jako něco, co patří do středověku? Film pojednává o americkém porodnictví, leč v lecčems se podobá tomu českému. Stěžejní tématikou je svobodná volba místa porodu, intervence, způsob vedení porodu, bonding. Celý příspěvek