Může být příliš brzké přerušení pupečníku příčinou autismu?

Stále je mnoho dohadů o tom, co je příčinou vzniku autismu. Neexistuje jednoznačná odpověď na to, co způsobuje autismus. Nad možnou příčinou vzniku autismu se zamýšlí Jeff Gerke, otec autistického dítěte.

V lékařských kruzích roste vědecká i teoretická podpora názoru, že autismus vzniká během porodu.

V současné době nikdo z nás neví, co přesně způsobuje autismus. Po mnoho let mi bylo říkáno, že příčinou, pokud je vůbec stanovena, není jediný faktor, ale ve skutečnosti mnoho a překvapivě neuspořádaných faktorů, příčin, genetických predispozic.

Můj syn je autista. Příští měsíc mu bude dvanáct let. Měl dýchací problémy, když se narodil. Ve skutečnosti, byl v pořádku, ale náhle zmodral a bleskurychle ho odnesli. Všichni v porodním pokoji zlověstně ztichli. Poté se zdálo, že je v pořádku… až do té doby, než se u něho projevil autismus.

V mysli se pořád vracím k tomu okamžiku. Za ta léta jsem udělal menší bádání do problematiky vlivu kyslíkové deprivace, jako u někoho, kdo byl zachráněn před utonutím či udušením. Byl jsem velmi překvapen, jak podobné jsou tyto důsledky se symptomy autismu. Bez kyslíku a krve bohaté na železo se na části mozku vytváří léze a odumírá.

Četl jsem lékařský článek, ve kterém bylo, že v určité populaci se téměř vůbec nevyskytuje autismus. Ty dvě skupiny, o kterých hovořil, byli Amišové a Somálci. Někteří z vás mi mohou říct, jestli je to pravda, že Amišové mají velmi málo případů autismu, protože já to nevím. Lékař poznamenal, že porodní asistentky v této komunitě nepřerušují či nepřetínají pupeční šňůru. Avšak děti somálských žen, které rodí v amerických porodnicích, mají stejnou míru autismus jako zbytek americké populace. Domnívá se, že může být spojitost mezi přerušením/přetnutím pupeční šňůry a autismem, a volá po studii na toto téma.

Tento týden jsem se rozhodl bádat trochu hlouběji. Našel jsem přes stovky vědeckých a lékařských článků pojednávajících o zatím teoretické souvislosti mezi tím, co nazývají OPP, okamžité přerušení pupečníku, a autismem.

Běžnou praxí na Západě od osmdesátých let dvacátého století je přerušit pupečník okamžitě poté, co se novorozenec poprvé nadechne. Slyšel jsem dvě vysvětlení pro toto: první, že to zabraňuje přenosu medikamentů z matky do novorozence, druhé, že to má něco společného s bezpečím pro matku. Avšak zřejmě od nepaměti byla praxe nepřerušovat či nepřetínat pupečník tak rychle.

Překvapí vás zjištění, že náhlý výskyt autismu se shoduje s touto změnou?

Samozřejmě, že je to neoficiální a není to dostatečné. Je mnoho dalších věcí, které se začaly dělat v osmdesátých letech – jako používání faxů a videa, například – což nemá zřejmě žádnou souvislost se vzestupem výskytu autismu. Takže nemůžeme udělat závěry pouze z tohoto, ale také nemůžeme nic vyloučit.

Jak jsem pochopil, placena je v podstatě orgán, který  „patří“ dítěti. Myšlenka, že spojení mezi nimi dvěma by mělo být přerušeno tak brzy, jak jen to je možné, aby se zabránilo přenosu matčiny medikace na dítě, se zdá být zvláštní, protože jsem si myslel, že je to krev dítěte (ne matčina), která přichází skrz placenu, zejména u donošených dětí.

Po porození dítěte má placenta stále velkou část novorozencovy krve tekoucí v ní. V podstatě, placena stále „pulzuje“ po porození dítěte. Dodává novorozenci krev a další živiny (včetně kyslíku a železa) zpátky do dítěte.

OPP účinně přeruší spojení mezi dítětem a jedním z jeho orgánů.

Trvá to asi pět minut po porození dítěte, než placena přestane pulzovat (což značí, že doručila všechny důležité živiny dítěti). Nyní je praxe v západních nemocnicích přerušit pupečník okamžitě.

Je autismus způsoben náhlou deprivací krve, kyslíku a železa, která je způsobena přerušením pupečníku před tím, než placena dokončí svou práci?

Byl jsem tam a viděl, jak můj syn dostává autismus? Dal mu lékař – a já, jelikož jsem přestřihnul pupeční šňůru – autismus ještě v té místnosti? Je to důvod, proč byl v pohodě, dokud náhle nezmodral? Poškodili jsme mu mozek?

Příznaky autismu jsou u malých dětí těžko rozpoznatelné. Jak můžete říct, zdali je novorozenec jazykově opožděný nebo má zvláštní emocionální projevy či si nehraje s vrstevníky? Tyto věci se rozvinuly – nebo nerozvinuly – okolo tří let nebo tak nějak, kdy je autismus obvykle rozpoznán. Jestliže tyto oblasti mozku byly poškozeny při porodu, velmi málo zvláštností se objeví dřív, než když tyto oblasti, které by se měly rozvinout, se rozvinou či nerozvinou. (Opět jsem se střetl s podobností u důsledků deprivace kyslíku u dospělých).

Zde je má námitka: Prosím, řekněte svému porodníkovi, že si nepřejete přerušit pupeční šňůru okamžitě. Žádné OPP. Řekněte mu či jí, že nechcete přerušit pupečník minimálně 90 vteřin po tom, co přestane pulzovat.

Pět minut. To je vše, oč žádám.

Měl jsem počkat pět minut, abych zabránil rozvoji autismu u svého syna?

Zdroj: GERKE, Jeff. Could Cutting the Umbilical Cord Too Soon be a Cause of Autism?. In: [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: <http://www.autisable.com/763618060/could-cutting-the-umbilical-cord-too-soon-be-a-cause-of-autism/?fb_action_ids=3749707826067&fb_action_types=og.likes&fb_ref=weblogitembox&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=246965925417366>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.