Proč ženy rodí ve tmě?

Kvíz: Jaký je nejdůležitější faktor určující, jestli žena bude nebo nebude mít císařský řez? Jak zdravá je? Jak velké je dítě? Zda měla komplikace v těhotenství? Všechny odpovědi vypadají rozumně, avšak výzkum vypráví jiný příběh.

Velké množství literatury naznačuje, že to, kde žena rodí, je jedním ze silných – možná dokonce nejsilnějších – prediktorů, zdali bude nebo nebude mít císařský řez. Ano, čtete dobře. Stejná žena může jít do dvou různých nemocnic a odejít buď s vaginálním porodem či břišní operací. Totéž je pravda s poskytovali péče. Někteří mají vysokou míru císařských řezů, jiní mají nízkou míru císařských řezů a většina z tohoto rozdílu má jen málo co dělat s tím, kolik žen v jejich péči aktuálně potřebuje císařských řez k bezpečnému porození dítěte.

Obdobná situace nastává s dalšími zákroky a výsledky. K jakému poskytovali péče žena jde, je nejsilnějším prediktorem toho, zdali bude mít nástřih hráze. Vyvolávání porodu, přístup k možnostem tlumení bolesti či vaginálnímu porodu po císařském řezu se také různí napříč poskytovali péče a zařízeními. Různé nemocnice mohou být více či méně efektivní v podpoře kojení, více dětí může končit na jednotce intenzivní péče v jedné nemocnici než v jiné, infekce mohou být na denním pořádku v jedné nemocnici a dobře kontrolované v jiné, a seznam pokračuje.

Žena může zvýšit pravděpodobnost bezpečného porodu tím, že si vybere poskytovatele péče a porodní prostředí s vynikajícími výsledky, avšak v současnosti pouze pár států má mandát nařídit zařízení zveřejňovat tyto data. Žádný stát neposkytuje tyto informace pro jednotlivé zdravotníky.

Zdola, hnutí vedené matkami se to snaží změnit. Birth Survey se snaží získat data o míře intervencí na úrovní zdravotnických zařízení v každém státě, aktuálně jsou publikována data z 9 států. Na stránkách shromažďuje robustní zpětnou vazbu od uživatelů o každém zařízení pro mateřskou péči a licencovaném poskytovateli a zveřejňuje tato data veřejnosti. Od doby spuštění projektu v minulém roce se výzkumu zúčastnilo přes 22 tisíc žen.

V současnosti se můžete dozvědět více o bezpečnosti, spolehlivosti, nákladech a spokojenosti uživatelů kočárků či postýlek, než o nemocnici či poskytovateli péče, na kterého se spoléháte ohledně bezpečí porodu. Slepě se rozhodnout kde a s kým porodit dítě je špatné pro zdraví matky a dítěte. Transparentnost je chybějící ingrediencí k informované volbě a bezpečnějšímu porodu.

Zdroj: Why Are Women Giving Birth in the Dark?. ROMANO, Amy. [online]. 2009 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://www.drgreene.com/perspectives/women-giving-birth-dark/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.