Přirozený porod – avšak ne císařský řez – aktivuje bílkoviny posilující mozek

Vaginální porod aktivuje v mozku novorozenců expresi proteinu, který zlepšuje jeho rozvoj a funkce v dospělosti, dle nové studie Yale School of Medicine. Výzkumníci také zjistili, že tato exprese proteinu je narušena v mozku těch, kteří se narodil císařským řezem.

Tato zjištění byla publikována v srpnovém vydání PLos ONE. Tým výzkumníku pod vedením Tamase Horvatha zkoumal vliv přirozeného a chirurgického porodu na mitochondriální odpřahující protein 2 (UCP2) u myší. UCP2 je důležitý pro správný vývoj hipokampálních neuronů a okruhů. Tato oblast mozku je zodpovědná za krátkodobou a dlouhodobou paměť. UCP2 je zapojen do buněčného metabolismu tuků, což je klíčový komponent mateřského mléka, to naznačuje, že vyvolání UCP2 přirozeným porodem pomáhá při přechodu na kojení.

Výzkumníci zjistili, že přirozený porod aktivuje expresi UCP2 v neuronech umístěných v hipokampální oblasti mozku. Toto bylo minimalizováno v mozcích myší porozených císařským řezem. Vyřazení UCP2 genem či chemicky inhibuje funkce UCP2, které zasahují diferenciaci hipokampálních neuronů a okruhů, a zhoršuje dospělé chování spojené s hipokampálními funkcemi.

„Tyto výsledky odhalují potenciální kritickou roli UCP2 ve správném vývoji mozkových okruhů a souvisejícím chování,“ říká Horvath. „Zvyšující se výskyt císařských řezů hnán spíše pohodlím než zdravotní potřebou může mít dříve netušený trvalý vliv na vývoj mozku a jeho funkce.“

Zdroj: Natural birth — but not C-section — triggers brain boosting proteins

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.