Tlak na děložní fundus ve vedení druhé doby porodní: přehodnocení

Abstrakt:

Mezi manévry používanými v druhé době porodní je tlak na děložní fundus jedním z nejkontroverznějších. Rozšíření je neznámé. Zhodnotili jsme stávající literaturu, abychom posoudili, zdali existují v dnešní době důvody pro užití tlaku na děložní fundus ve vedení druhé doby porodní. Byla publikována pouze jedna randomizovaná, kontrolovaná studie a pár prospektivních studií, přehledových článků a kazuistiky. Nebyly dokumentovány žádné výhody této procedury, avšak bylo zaznamenáno pár nežádoucích účinků v souvislosti s jejím užitím. Existují alternativní způsoby vedení druhé doby porodní a měly by být zvažovány, kdykoliv je to možné. Závěrem lze říci, že tlak na děložní fundus není dostatečně studován a zůstává kontroverzní ve vedení druhé doby porodní. Jsme přesvědčeni, že je třeba opatrnosti, co se týče tohoto manévru, dokud není prokázáno, že je bezpečný a efektivní.

Vzdělávací  cíle: 

Po přečtení tohoto článku, čtenář by měl být schopný zapamatovat si, že je zde nedostatek literatury související s účinností a bezpečností užití tlaku na děložní fundus během druhé doby porodní, a že neexistuje potvrzený přínos této procedury, a že může způsobit nežádoucí účinky matce či dítěti, a vysvětlit, že existují alternativní strategie pro vedení druhé doby porodní.

Zdroj: The role of uterine fundal pressure in the management of the second stage of labor: a reappraisal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.