Autismus souvisí s vyvolávaným či augmentovaným porodem, říká studie

Tak jak se vědci snaží pochopit příčiny autismu, objevil se nový potenciální model: Dle nové studie je tento stav spojen s indukovaným či augmentovaným porodem.

Indukce znamená stimulaci kontrakcí před započetím spontánního porodu. Augmentace znamená posílení, prodloužení a častější nástup kontrakcí. Obě tyto metody urychlující porod mají pomoci matkám se zdravotními problémy, které mohou být pro ně či jejich děti škodlivé.

Vědci neprokázali, že tyto léčebné postupy způsobují autismus. Ženy by neměly číst novou studii, která byla publikována v časopise JAMA Pediatrics, a na jejím základě se rozhodnout proti urychlování porodu, říká Simon Gregory, výzkumník na Duke University Medical Center a vedoucí autor této studie.

„Je to rozhodnutí mezi nimi a jejich poskytovatelem péče,“ říká Gregory, avšak data „nepřevažují riziko, které by přišlo, pokud by nechtěly indukci či augmentaci, protože poté je vystaven riziku život matky či dítěte.“

Pozadí výzkumu:

Poruchy autistického spektra jsou vývojové stavy charakterizované sociálními, komunikačními a behaviorálními potížemi.

Přibližně jednomu z 88 dětí je diagnostikovaná porucha autistického spektra, dle nejnovějšího odhadu Centers for Disease Control and Prevention.

Ačkoliv existují důkazy, že genetika hraje svou roli, environmentální faktory také ovlivňují normální vývoj. Nedávna studie dvojčat zjistila, že náchylnost k autismu může zvýšit prenatální a raně postnatalní prostředí.

Metody:

Studie se zaměřila na více než 625 000 záznamů porodů dětí a jejich vzdělávání ze Severní Karolíny. Výzkumníci získali informace o demografii obou rodičů, anamnézy matky v čas porodu a zdraví dětí.

Ačkoliv se jedná o velký vzorek, autoři studie nezískali všechny proměnné, které mohly ovlivnit výsledek. Neměli například informace o věku otce či jaké léky matky užívala. Výzkumníci také nezískali data, do jakého autistického spektra dítě spadá.

Výsledky:

Vědci našli silnou vazbu mezi urychlováním porodu a muži, kteří měli autismus; pro ženy to platí v menší míře.

Chlapečci narození po vyvolávání a augmentaci měli o 35 % větší pravděpodobnost mít autismus než ti, jejichž matka nepodstoupila žádnou z těchto procedur. Pro samostatné vyvolávání bylo riziko zvýšené o 18 %. U samotné augmentace bylo riziko větší o 15 %.

Riziko u holčiček nebylo výrazně zvýšeno, jestliže byl porod vyvoláván či augmentován anebo pouze vyvoláván. Pravděpodobnost autismu se zvýšila se samotnou augmentací na 21 %.

„Riziko je mírné, ale významné, zvláště pak, když uvážíme, že toto je rizikovým faktorem pro mnoho těhotných žen, které tomu mohou být vystaveny během porodu,“ dle vyjádření Autism Speaks, vedoucí organizace zabývající se autismem.

Rozdíl mezi pohlavími zjištěný ve studii je pro vědce fascinující, říká Gregory, protože autismus je obecně častější u mužské populace – ve skutečnosti má poruchu autistického spektra téměř pětkrát tolik chlapců než dívek.

Co to znamená, je však nejasné.

Vědci také nalezli další rizikové faktory autismu, které stanovily předešlé studie. Starší věk matky zvyšuje riziko o 30 %, u prvorozených je riziko o 21 % větší a když má matka těhotenskou cukrovku, riziko je větší o 24 %.

Mezi dětmi narozenými císařským řezem a vaginálně nebylo zjištěno vyšší riziko.

Důsledky:

Tato data nedokazují, že vyvolávaný či augmentovaný porod vyvolává autismus. Pouze ukazují souvislost; vědci zatím neví, jak vysvětlit toto spojení.

Gregory říká, že může existovat celá řada základních faktorů, kterými se tato studie přímo nezabývá, včetně zdravotního stavu matky, léků užívaných pro indukci či augmentaci porodu, stres plodu či jiné léky, které matka bere. Akt vyvolávání či augmentace může být na vině, ale alternativně též lékařské a porodnické podmínky těchto procedur mohou s tím mít co do činění či další události, které se běžně dějí ženě, jejíž porod je urychlován. V této fázi nikdo neví.

Vědci říkají, že stojí za to podívat se na základní mechanismus, protože urychlování porodů není vzácné. Kolem 23 % porodů ve Spojených státech v roce 2008 bylo vyvoláváno a 17 % bylo augmentováno v roce 2002, říká Gregory.

„Toto je prozatím největší studie ukazující souvislost mezi vyvoláváním či augmentováním porodu a autismem, dalším krokem pro vědce je lépe porozumět možným mechanismům stojícím za tímto vztahem,“ dle vyjádření Autism Speaks.

Gregory a kolegové se chtějí znovu a hlouběji podívat na tyto data, ale také studovat další matky a jejich děti, aby zjistili, proč jsou ve zvýšeném riziku.

Zdroj: Autism linked to induced or augmented labor, study says

1 komentář u “Autismus souvisí s vyvolávaným či augmentovaným porodem, říká studie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.