Porodnická data (srovnání let 2009 a 2010)

Aktuální informace z porodnictví z roku 2010.

Jak můžete vidět v tabulce, porodů bez medikace ubylo. Jinak řečeno: žen, které mohly zažít porod bez podání jakéhokoliv léku je méně. Porody čím dál častěji vedou pouze lékaři a podíl porodů vedených porodními asistentkami klesá. Častěji jsou také podávána uterotonika (oxytocin apod.), opiáty (nárůst o 1,3 procentního bodu) a ostatní analgetina (nárůst o 1 procentní bod). Byl zaznamenán pokles epiziotomií (z vaginálních porodů) o 1,9 procentního bodu. I přes tento pokles je toto číslo stále vysoké a tvoří 46,3 % ze všech vaginálních porodů.

[Údaje v tabulce jsou vyjádřeny v %]

Zdroje:

ÚZIS ČR. Rodička a novorozenec 2010 [online]. Praha. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2010 [cit. 2012-01-14]. Dostupné z WWW: http://www.uzis.cz/system/files/rodnov2010.pdf>. ISBN 978-80-7280-911-0.
ÚZIS ČR. Rodička a novorozenec 2009 [online]. Praha. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2009 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z WWW: http://www.uzis.cz/system/files/rodnov2009.pdf>. ISBN 978-80-7280-911-0.

Pozn: Aktuální verze dokumentu Rodička a novorozenec 2009 se od původní, stažené 3. února 2011 liší, např. rozdíl počtu porodů mezi těmito dvěma verzemi je 106 (méně v aktuální verzi). Data ve sloupci roku 2009 jsou z původní publikace, viz datum citace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.