Pravda o pitocinu (syntetickém oxytocinu)

Pitocin neboli syntetický oxytocin je používán k vyvolání porodu či augmentaci porodu. Jeho použití je často rutinní a jen málokdy je žena dopředu informována o možných vedlejších účincích tohoto léku (pokud jí je vůbec dopředu řečeno, že jí hodlají tento lék podat). Autorka E. Stillermanová ve svém článku „Pravda o Pitocinu“ hovoří také o možné souvislosti umělého oxytocinu podávaného při porodu a následného autismu u dětí. 

Pravda o Pitocinu

Je málo známý zákon, který vyžaduje, aby všichni zdravotníci plně informovali a vyžadovali informovaný souhlas od rodiček, pokud jde o léky užívané při porodu.

Bohužel, málo zdravotníku informuje své pacienty o potenciálních vedlejších účincích a možných rizicích spojených s používáním jednoho z nejčastějších léků používaných při porodu – pitocinu. Pitocin, syntetická forma oxytocinu – přírodního hormonu, který stimuluje začátek porodu, podporuje pocit pohody a posiluje mateřský bonding – je podáván ženám k vyvolání či augmentaci porodu. Je vyráběn z extraktu hypofýz různých živočichů a je kombinován s kyselinou octovou kvůli pH a méně než jedním procentem chloretonu [trichlorbutanol] jako konzervant.

Rutinní používání pitocinu není podpořeno žádnými vědeckými podklady. Vedlejší účinky pitocinu během porodu (a někdy během třetí doby porodní k podpoře vypuzení placenty) jsou zřídkakdy diskutovány s rodičkou. Bez ohledu na to, kolik porodů je indukováno pitocinem, většina jich není z lékařského hlediska nutných.

Během osmdesátých let dvacátého století, Dr. Roberto Caldreyo-Barcia, dřívější prezident Mezinárodní federace porodníků a gynekologů a proslulý výzkumník porodnických zásahů to komentuje slovy: „Pitocin je jedním z nejvíce zneužívaných léků v dnešním světě.“ Tvrdí, že jeho použití je lékařsky opodstatněno pouze v 3 % porodů, avšak dnešní odhady použití se pohybují od 12 – 60 % [pozn. v ČR je oxytocinu a dalších uterotonik podle posledních údajů používáno v 82,3 %]. Často je lék podáván bez vědomí rodičky a nikdy se nehovoří o jeho potenciálních škodlivých vedlejších účincích.

Physician´ s Desk Reference podporuje použití pitocinu pouze ze zdravotních důvodů a doporučuje začít s minimální dávkou a sledovat, jak ji matka toleruje. Rodička by měla dostat kyslík a mít kontinuální monitor plodu, jelikož při pitocinu je pravděpodobnější, že nastane tíseň plodu, a musí být pečlivě sledována.

Přirozený rytmus porodu je podporován uvolňováním oxytocinu v dávkách podle potřeby, zatímco pitocin je podáván konstantně kapačkou, která navíc připoutá ženu k posteli. To snižuje její schopnost zvládat zvyšující se bolest způsobenou léky vyvolanou děložní činností a tak je více pravděpodobné, že bude vyžadovat léky na bolest, které zpomalují porod. Zamyslete se nad tímto rozporem: pitocin je podáván k urychlení porodu, ale zvyšující se úroveň bolesti vyžaduje medikaci, která ho zpomaluje. Navíc, pitocin většinou nemá vliv na dilataci hrdla děložního a to i přesto, že jsou kontrakce silnější.

Pitocin může způsobit bouřlivý, těžký porod a tetanické křeče, rupturu dělohy a dehiscenci děložní jizvy, natržení krčku děložního, zadrženou placentu či poporodní krvácení. Poporodní bolesti hráze a pánevního dna jsou pravděpodobnější jako výsledek posílených děložních kontrakcí. Komplikace u plodu mohou zahrnovat asfyxii plodu, novorozeneckou hypoxii, fyzické zranění či novorozeneckou žloutenku. Použití oxytocinu může být také faktorem dětské mozkové obrny, kvůli nedostatku kyslíku, či autismu.

Dr. Eric Hollander z Mount Sinaiského lékařského centra v New Yorku na výroční schůzi Americké psychiatrické asociace v roce 1996 prezentoval teorii o souvislosti autismu a vyvolávaného porodu pitocinem. Předložil myšlenku, že pitocin narušuje novorozencův oxytocinový systém, což vyvolává postižení autismem. Když dal autistickému dítěti oxytocin, udělalo ho to čtyřikrát mluvnějším a dvakrát tak šťastným, i když někteří pacienti nereagovali.

(Poznámka autorky E. Stillermanové: Zvažte, jak mohou zvýšené, posílené děložní kontrakce ovlivnit měkkou lebku plodu a její možné zranění působit na kranio-sakrální systém.)

Pitocin byl poprvé syntetizován v roce 1953 a byl dostupný o dva roky později. V roce 1974 bylo ustanoveným medicínským faktem, že jeho „poruchovost“ byla 40 – 50 %. V roce 1978 poradní výbor Ústavu pro jídlo a léky (FDA) odebral schválení pitocinu pro elektivní indukci porodu. Zajímavé je, že tento lék nikdy nebyl schválen FDA pro použití při augmentaci porodu.

Zatímco ne všechny ženy a děti jsou poškozeny užitím pitocinu, existují přírodní cesty, jak podpořit porod, které jsou poměrně účinné a nemají žádné potenciální rizika. Orgasmus způsobuje uvolňování oxytocinu, který může započít porod v pozdním stádiu těhotenství. Sex byl vždy uznávanou metodou pro nastartování porodu. Spermie obsahují prostaglandiny, které podporují zrání čípku. Kořeněná jídla, dlouhé procházky, stimulace prsních bradavek, určité bylinky jako Caulophyllum thalictroides (nadměrné množství může zvýšit matčin tlak krve k nebezpečným hodnotám a může mít vliv na předávkování dítěte, proto je nutné před použitím kontaktovat bylinkáře), použití ricinového oleje, akupunktura, masáže a obecné relaxační techniky mohou ovlivnit začátek porodu bez nebezpečných vedlejších účinků pitocinu.

Porod je složitá fyziologická funkce, která začíná harmonickou synchronizací plodu, matky a placenty. Jakýmkoliv zásah do těchto základních účastníků nabourává rovnováhu a rytmus porodu. Děti, stejně jako ovoce, dozrávají v jejich vlastním čase. Nejlepším způsobem jak podporovat zdravé těhotenství a porod je nechat pracovat síly přírody vlastním tempem.

Zdroje:

  • ACOG, „Induction of Labor,“ ACOG Technical Bulletin 217, Dec. 1995.

  • AJOG, „Elective Induction v Spontaneous Labor: A Retrospective Study of Complications and Outcomes,“ 1992.

  • Goer, Henci, Obstetric Myths v Research Realities, Westport: CT, Bergin and Garvey, 1995.

  • Griffin, Nancy, „Let the Baby Decide: The Case Against Inducing Labor – Use of the Drug Pitocin is Questioned,“ Mothering Magazine, 2001.

  • ICEA, „Induction of Labor in Postterm Pregnancy,“ ICEA Review 12:1, 1988.

  • Inch, Sally, Birth Rights, New York: Pantheon, 1984.

  • JAMA Statistical Bulletin, January 21, 1998.

  • „Life in a Parallel World: A Bold New Approach to the Mystery of Autism“ Newsweek, May 13, 1996.

  • Korte, Diana and Scaer, Roberta, A Good Birth, A Safe Birth, New York: Bantam, 1984.

Překlad článku The Thruth About Pitocin autorky Elaine Stillermanové dostupného zde: http://www.massagetoday.com/archives/2006/03/11.html


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.