Teplota, metabolická adaptace a pláč u zdravých donošených novorozenců v souvislosti s péči kůže na kůži či v postýlce

Cílem studie bylo porovnat teplotu, metabolickou adaptaci a pláč u padesáti zdravých, plně donošených novorozenců, kteří byli náhodně rozděleni buď do skupiny kůže na kůži na matce, nebo do skupiny vedle matky v postýlce „odděleně“. Děti byly studovány v průběhu prvních devadesáti minut po porodu. Teplota kůže a teplota v podpaží byla značně vyšší ve skupině „kůže na kůži“, v 90 minutách byla také značně vyšší krevní glukóza a také návrat k nule negativního základního přebytku byl rychlejší než u „oddělené“ skupiny. Děti v postýlkách plakaly značně častěji než ty držené kůže na kůži s matkou.

Držení dětí kůže na kůži u matky zachovává energii a urychluje metabolickou adaptaci a zvyšuje pohodu novorozence.

Zdroj: Temperature, metabolic adaptation and crying in healthy full-term newborns cared for skin-to-skin or in a cot

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.