Alternativní porod je lepší než konvenční, říká studie

Klasické porodnictví se svým výhradně lékařsky vedeným porodem je často prezentováno jako jediná možnost bezpečného přivádění dětí na svět. Jakékoliv alternativy jsou brány jako zbytečné (někdy i nebezpečné) a psychická pohoda rodiček jako něco, na co není třeba brát ohled. Prostředí a způsob vedení porodu má na samotný proces porodu velký vliv. Potvrzuje to i studie, která říká, že alternativní porodnictví není horší, než konvenční. Ba naopak, vykazuje dokonce lepších výsledků než to konvenční.

Alternativní versus konvenční institucionální prostředí pro porod (Shrnutí)

Pozadí studie: Alternativní institucionální prostředí bylo zřízeno pro péči o těhotné ženy, které preferují a vyžadují nepatrné či žádné medicínské zásahy. Toto prostředí může být nabízeno pro péči během těhotenství a porodu nebo pouze během porodu; může být součástí nemocnic nebo samostatných subjektů. Speciálně navržené porodní pokoje zahrnují pokoje podobné ložnicím, ambientním pokojům či pokojům ve stylu Snoezelen [o Snoezelen].

Cíl: Primární: Posouzení vlivu péče v alternativních institucionálních prostředích pro porod ve srovnání s konvenčními podmínkami. Sekundární: Stanovit, zdali tento vliv prostředí je ovlivněn personálem, architektonickými prvky, organizačními modely či geografickým umístěním.

Výzkumná strategie: Zkoumali jsme Registr studií Cochranovy skupiny pro těhotenství a porod (31. května 2010).

Kritéria výběru:  Všechny randomizované či kvazi-randomizované kontrolované studie srovnávající vlivy alternativní ústavní péče o matku s konvenční porodnickou péči v porodnicích.

Sběr dat a analýza: Použili jsme metody Skupiny pro těhotenství a porod Cochrane spolupráce. Dva autoři studií hodnotili metodologickou kvalitu. Provedli jsme dvojitý vstup dat a předložili výsledky použitím relativního rizika (RR) a 95% intervalu spolehlivosti (IS).

Hlavní výsledky:  Devět studií zahrnujících 10 684 žen splňujících kritéria. Nenašli jsme studie o samostatných porodních centrech či pokojích ve stylu Snoezelen. Zařazení do alternativních podmínek zvýšilo pravděpodobnost: porodu bez analgezie či anestezie (pět studií, n = 7 842; RR 1,17; 95% IS: 1,01 – 1,35); spontánního vaginálního porodu (osm studií: n = 10 218; RR 1,04; 95% IS: 1,02 – 1,06); kojení v šesti až osmi týdnech (jedna studie; n = 1 147; RR 1,04; 95% IS: 1,02 – 1,06) a velmi pozitivního náhledu na péči (dvě studie, n = 1 207; RR 1,96; 95% IS: 1,78 – 2,15). Zařazení do alternativních podmínek snížilo pravděpodobnost epidurální analgezie (sedm studií; n = 9820; RR 0,82; 95% IS: 0,75 – 0,89); augmentace porodu oxytocinem (sedm studií; n = 10 020; RR 0,78; 95% IS: 0,66 – 0,91) a nástřihu hráze (sedm studií; n = 9 944; RR 0,83; 95% IS: 0,77 – 0,90). Nebyl shledán patrný vliv na vážnou perineální a mateřskou úmrtnost/nemocnost, jiné nežádoucí novorozenecké výsledky nebo poporodní krvácení. Žádné pevné závěry nemohou být vytvořeny v souvislosti s vlivem změny personálního obsazení, organizačních modelů či architektonických prvků alternativního prostředí.

Závěr autora: Ve srovnání s konvenčním prostředím, alternativní prostředí pro porod v nemocnici je spojováno s větší pravděpodobností spontánního vaginálního porodu, snížením lékařských intervencí a zvýšenou spokojeností matek.

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824824

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.