Kontinuální péče porodních asistentek versus rutinní péče během těhotenství a porodu

Je lepší kontinuální péče porodních asistentek anebo běžná péče? Na tuto otázku Vám odpoví následující studie.

Cíl: Porovnat kontinuitu péče týmu porodních asistentek s rutinní péči různých lékařů a porodních asistentek.

Návrh: Stratifikovaná, randomizovaná kontrolní studie.

Účastníci a podmínky: 814 žen navštěvujících prenatální kliniku vyššího stupně, univerzitní nemocnici.

Provedení: Ženy byly náhodně vybrány do péče týmu šesti porodních asistentek nebo do péče různých lékařů a porodních asistentek.

Hlavní měřítka výsledků: Antenatální, intrapartální a neonatální stav; spokojenost matek; náklady léčby.

Výsledky: 405 žen bylo náhodně vybráno do péče týmu a 409 žen do rutinní péče; porodily 385 a 386 dětí. Ženy v péči týmu častěji navštěvovaly předporodní kurzy (OR 1,7; 95% IS, 1,23 – 2,42); méně často byl při porodu použit pethidin (OR 0,32; 95% IS, 0,22 – 0,46) a častěji porodily bez zásahů (OR 1,73; 95% IS, 1,28 – 2,34). Děti matek v péči týmu potřebovaly méně často novorozeneckou resuscitaci (OR 0,59; 95% IS, 0,41 – 0,86), ačkoliv nebyl rozdíl v Apgar skóre v pěti minutách (OR 0,86; 95% IS, 0,29 – 2,57). Míra mrtvorozenosti a novorozenecké úmrtnosti byla stejná u obou skupin u matek s jednočetným těhotenstvím (tři úmrtí), ale byly tři úmrtí (porodní hmotnost 600 g, 660 g a 1340 g) u dvojčetného těhotenství ve skupině žen přijímajících péči týmu. Týmová péče byla hodnocena jako lepší než rutinní péče ve všech měřených bodech mateřské spokojenosti. Péče týmů snížila náklady o 4,5 %.

Závěr: Kontinuita péče poskytovaná malým týmem porodních asistentek vede k uspokojivějšímu porodnímu zážitku s nižšími náklady než běžná péče a k méně nežádoucím výsledkům u matek i dětí. Ačkoliv je potřeba provést větší studii ke zjištění vzácných případů, naše studie zjistila, že kontinuální péče týmu porodních asistentek je stejně bezpečná, jako běžná péče.

Zdroj: Continuity of care by a midwife team versus routine care during pregnancy and birth: a randomised trial.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.