České porodnictví v grafech

Často slýcháme z úst lékařů, že šanci na porod bez komplikací a nutných zásahů má až 90 % procent žen. Jak je tedy možné, že porod bez jakékoliv medikace mělo pouze necelých 14 % rodiček? Jaké jsou další zajímavé údaje z oblasti českého porodnictví? To se dozvíte v následujícím článku.

Na grafu (nahoře) můžeme vidět, že počet medikalizovaných porodů klesá. To je sice pozitivní, ale když se na graf podíváme pořádně, pokles není nijak velký a navíc fakt, že pouze 13,56% může prožít porod bez nejrůznějších léků, infuzí apod., není nikterak potěšující, vzhledem k tomu, že se uvádí, že až 80 – 90% žen je schopno porodit bez jakýchkoliv zásahů. Potom tu ty čísla nějak nehrají…

Co se týče léků podávaných v průběhu porodu, nejčastěji jsou to uterotonika (umělý oxytocin apod.). Ty se používájí nejčastěji k indukci porodu, když je porod třeba „popohnat“, či ve třetí době porodní k rychlejšímu zavinutí dělohy a zabránění krvácení. Je zřejmé, že při tak vysokém procentu uterotonik je jejich užití spíše rutinní, než léčebné. Například v případě rychlejšího zavinutí dělohy je stejně účinné mít dítě ihned po porodu při sobě a nechat ho, ať začne sát. Příroda už to tak zařídila, že při sání dochází k vyplavování přirozeného oxytocinu. 

Znatelný je nárůst používání analgetik a antibiotik.

  

(Zdroj: ÚZIS „Zpráva o rodičce a novorozenci“ z let 2000 až 2009)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.