Rutinní praktiky porodní aneb Co se děje při porodu kromě samotného porodu?

Studie na téma: Používání rutinních intervencí při vaginálním porodu

Co říkají dvě hlavní zdravotnické organizace WHO (Světová zdravotnická organizace) a Cochrane Review (databáze medicínských výzkumů a studií, často nazývána „Biblí lékařů“) na intervence v průběhu porodu? A co na ně říkají dvě Kanadské organizace? Ženy v jiných zemích či na jiných kontinentech nejsou natolik odlišné, aby se nedaly tyto poznatky aplikovat i v České republice. 

Toto shrnutí může být využito při sestavováni porodního plánu.

Intervence:

Cochrane Review

WHO –

Regionální kancelář pro Evropu

Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

Health Canada

EFM* vstupní/kontinuální

Kromě snížení počtu záchvatů novorozence, meta-analýza randomizované kontrolní studie hodnotící EFM oproti přerušovanému poslechu, nebyly shledány žádné výhody pro novorozence v souvislosti s úmrtností či věcné dlouhodobé nemocnosti, jakou je mozková obrna.

Důležitým problémem je nárůst intervencí jako je císařský řez, operativní vaginální porod, užití anestezie. Žádné dostupné důkazy nepodporují používání u normálního porodu.

Preferování fetálního stetoskopu na kontrolování srdeční činnosti plodu oproti ostatním metodám.

Kontinuální EFM je nejméně preferovanou metodou monitorování plodu. Odklon od běžného rutinního používání EFM u normálních, nekomplikovaných porodů. Přerušovaný poslech srdeční činnosti je jednou z možností.

Přerušovaný poslech plodu obvykle s doptonovou metodou je preferována. Kontinuální EFM je nejméně preferovanou metodou monitorování plodu.

Vyvolávání nebo urychlování porodu

Indukce porodu je spojována se zvýšeným rizikem operativního ukončení vaginálního porodu, abnormální srdeční činnosti plodu, děložní hyperstimulací, rupturou dělohy, císařským řezem.

Systematická studie Gulmezogluem a spol. shledala, že politika indukce u kompletních 41 týdnů a více je spojena s méně perinatálními úmrtími a žádný rozdíl v riziku císařského řezu.

Indukce porodu může být nebezpečná pro matku nebo dítě, nebo pro oba. Indukce porodu musí mít indikaci.

Přístupy v řízení pomalého pokroku porodu zahrnuje:

Kontinuální profesionální podporu, vzpřímené polohy v první době porodní, dozrání čípku před indukcí porodu, použití nízkých dávek epidurálu a oxytocinu a amniotomie (pozn. protržení vaku blan)

Indukce je často spojována s kaskádou problémů a intervencí. Rozhodnutí k indukci porodu by měla být provedena pouze v případě, že pokračující těhotenství je větším rizikem, než riziko spojené s indukcí.

Epidurál

Meta analýza srovnávající epidurální anestezii s opiáty naznačuje, že epidurální anestezie nabízí lepší úlevu od bolesti než neepidurální anestezie, ale ženy mající epidurál, mají větší pravděpodobnost operativního ukončení vaginálního porodu, delší druhou dobu porodní, augmentaci, velmi nízký krevní tlak, teplotu, obtížné močení.

Vyhnout se používání epidurálu jako rutinní metodě zvládání bolesti.

Ačkoliv byla bezpečnost epidurální anestezie dobře zdokumentována, je důležité uvědomit si dopad na zpomalení postupu porodu. Ženy požadující epidurál by měly být partnery v diskuzi o této proceduře, jejich rizicích a výhodách a očekávaném výsledku.

Neměla by být používána jako první způsob k úlevě od bolesti během vaginálního porodu, ale měla by být rezervována pro použití v případech, kdy ostatní metody se ukážou být neefektivní.

Epiziotomie

Systematické studie neodhalily žádnou výhodu, ale potenciál pro zranění z rutinního versus omezené používání epiziotomie.

Neprovádět rutinně epiziotomii.

Epiziotomie by měla být používána pouze pro urychlení porodu v případě ohrožení plodu či matky a při nedostatečném postupu.

Praxe rutinního používání epiziotomie by měla být zakázána. Obě rutinní mediolaterální a mediální epiziotomie jsou spojeny s větší mateřskou nemocností (morbiditou) bez jakékoliv výhody pro matku či dítě.

Holení

Systematická studie ukazují, že neexistuje žádný důkaz pro podporu tvrzení, že holení perinea snižuje riziko infekce v případě nástřihu či natržení.

Neholit.

Žádný důkaz není dostupný pro podporu rutinního holení.

Holení by mělo být zrušeno.

Klystýr

Žádné důkazy, které jsou k dispozici, neukazují, že klystýr vede k redukci délky porodu či snížení míry infekce.

Upustit od používání klystýru.

Žádný důkaz na podporu rutinního používání klystýru není k dispozici.

Od klystýru by mělo být upuštěno.

Tlačení na břicho

Absence augmentace zahrnující vnější tlak na dělohu během porodu je považováno jako důkaz efektivního vedení normálního porodu.

Kleště/vakuumextrakce

Vakuum extrakce snižuje mateřskou nemocnost a použití kleští snižuje cephalhematom a krvácení do sítnice.

Porodní poloha vleže

Porod v druhé době porodní ve vzpřímené poloze je více efektivní. Poloha vleže je formou péče, která je neefektivní nebo škodlivá.

Vzpřímená poloha je u žen, které si mohou vybrat, preferována. Vyvarujte se polohy vleže a zvláště použití třmenů (podpěrek). Vzpřímená poloha je zahrnuta v Bologna Score -vhodného vedení normálního porodu.

Jsou dostupné jasné důkazy, které říkají, že vzpřímená poloha či poloha v polosedě je výhodná jak z pohledu matky, tak plodu. Mělo by se vyhnout poutat nohy rodičky do třmenů v poloze na zádech!

Vzpřímená poloha je spojována s menší bolestivostí a méně narkotiky a použitých epidurálů, ale s více labiálními poraněními a větší krevní ztrátě. Ženy by si měly mít možnost vybrat vhodnou a pohodlnou polohu pro porod.

* EFM = electronic fetal monitoring = elektronické monitorování plodu

(zdroj: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-536X.2008.00291.x/full)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.