Kontakt kůže na kůži zlepšuje výměnu plynů u předčasně narozných dětí

Cíl studie: Kontakt kůže na kůži (klokánkování) je považován za důležitou metodu ke zlepšení intenzivní péče u předčasně narozených dětí. Existuje stále poptávka po zkoumání jeho vlivu na fyziologické parametry.

Návrh studie: Zkoumali jsme 53 předčasně narozených dětí < 1800 g v prospektivní studii s předběžnou a následnou zkouškou během péče v inkubátoru (60 minut), kontaktu kůže na kůži (90 minut) a opět péče v inkubátoru (90 minut). Byla měřena tepová frekvence, dechová frekvence, saturace kyslíkem (SaO2), transkutánní pO2 (tcpO2), transkutánní pCO2, rektální teplota a podíl vdechovaného kyslíku.

Výsledky: Srdeční frekvence se během kontaktu kůže na kůži zvýšila o 5 tepů za minutu (p < 0,001), dechová frekvence poklesla o 5 za minutu (p < 0,01), SaO2 se zlepšila o 0,4 % (P < 0,05) a byla doprovázená zvýšením tcpO2 o 4,8 mm Hg (p < 0,001), tcpCO2 pokleslo o 1,2 mm Hg (p < 0,001) a rektální teplota vzrostla o 0,3 ° C (p < 0,001). Analýzou tří skupin odděleně dle poporodní váhy jsme pozorovali nejmenší nárůst srdeční frekvence a nejvyšší pokles dechové frekvence u dětí < 1000 g (p < 0,001). Nárůst SaO2 a tcpO2 se zdvojnásobil u dětí < 1000 g ve srovnání s dětmi > 1000 g (p < 0,001). Všechny změny byly nezávislé na postnatálním věku.

Závěr: Předčasně narozené děti během kontaktu kůže na kůži nejen že zůstaly klinicky stabilní, ale vykazovaly efektivnější výměnu plynů. Ačkoliv je pacient odebrán (přesunut) z inkubátoru, neexistuje riziko podchlazení ani u dětí < 1000 g.

Zdroj a plný text studie: Skin-to-Skin Contact Improves Gas Exchange in Premature
Infants

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.