Medikalizace porodu

Naše horlivá lékařská komunita převzala požehnanou událost porodu a změnila ji na lékařskou proceduru se zcela jiným souborem rizik a vedlejších efektů. Tato medikalizace porodu změnila novorozence v medicínské experimenty a trvale je zachytila v životě závislém na medicíně.

Kde to začíná

Útok na dítě začíná invazivním ultrazvukem. Již v roce 2004 FDA (pozn.: Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) varoval, že „ultrazvuk je forma energie, která i v nízkých úrovních, dle laboratorních studií, fyzicky působí na tkáně, vytváří nepříjemné vibrace či způsobuje zvýšení teploty.“ Tyto nárůsty teplot mohou způsobit vrozené vady a vyústit v poškození centrálního nervového systému. Velká randomizovaná studie provedena skupinou RADIUS zjistila, že používání ultrazvuku nevedlo k lepších výsledkům v těhotenství.

Na porodním sále

Epidurál se používá při více jak polovině porodů v nemocnicích. Epidurál zasahuje do normální biologické zpětné vazby mezi pánevními svaly a mozkem matky během porodu. Jedním z nejběžnějších vedlejších efektů je snížení krevního tlaku matky, což vede k poklesu množství kyslíku dodávanému dítěti. Epidurál zpomaluje porod, což třikrát zvyšuje pravděpodobnost nutnosti podání oxytocinu matce, třikrát zvyšuje pravděpodobnost klešťového porodu a zdvojnásobuje šance na císařský řez a o 50 % snižuje šanci na normální porod. Po epidurálu mají děti těžkosti s kojením spolu s určitými poruchami chování po dobu nejméně šesti týdnů. Matky po epidurálu popisují péči o dítě jako těžší.

Okamžitě po porodu

Ihned po porodu odnáší sestra dítě na vyhřívanou podložku, kde ho očistí, zváží a změří a kde, ať už chcete či ne, dostane oční kapky roztoku dusičnanu stříbrného nebo erytromycinu. Oční kapky jsou podávány preventivně proti možným infekcím kapavky či chlamýdií. Oční kapky způsobují rozmazané vidění a dusičnan stříbrný způsobuje podráždění očí. Podávání očních kapek, kromě jejich vlastních vedlejších účinků, narušuje bonding s rodiči.

Injekce

Injekce vitamínu K vpíchnuta novorozenci zdvojnásobuje šanci na dětskou rakovinu. Ve studii dvou nemocnic výzkumníci zjistili dvojnásobné riziko leukémie u dětí, které dostaly intramuskulárně vitamín K v jedné nemocnici, ve srovnání s druhou, kde tuto injekci novorozenci nedostávali. Vedlejší účinky syntetického vitamínu K zahrnují: cytotoxicita v jaterních buňkách, vytváření radikálů z enzymů leukocytů, oslabení imunitního systému, mutagenní účinky, poškození cyklu přirozeného vitamínu K, hemolytická anémie, hyperbilirubinémie, narušení hladiny iontů vápníku, zvracení a další.

Národní vakcinační informační centrum (NVIC) ukazuje, že počet hlášených vážných vedlejších účinků a úmrtí po vakcíně proti hepatitidě B daleko převyšuje počet hlášených případů onemocnění hepatitidou B u dětí. NVIC prohlašuje, že vládou nařízené očkování dětí proti hepatitidě B je „nebezpečná a vědecky nepodložená politika“. Nová studie ukazuje, že očkování novorozených chlapečků vakcínou proti hepatitidě B ztrojnásobuje riziko poruchy autistického spektra ve srovnání s později očkovanými či neočkovanými chlapci.

Sečteno a podtrženo, porod není lékařskou procedurou, dokud ji z něj nenecháte udělat. Dobře napsaný porodní plán obsahuje všechny otázky a obavy z medicínských rozhodnutí, kterým čelí rodiče novorozence během této požehnané události. Napište své rozhodnutí do porodního plánu a nechte ho podepsat přítomnou sestrou a lékařem. Poté na ně dohlížejte, jelikož mnoho dětí je léčeno, očkováno či dokonce krmeno z láhve proti přání matky. Vždy dělejte informovaná rozhodnutí. Dobro vašeho dítěte záleží jen na vás.

Zdroj (a další odkazy na): http://www.naturalnews.com/036252_childbirth_medicalization_delivery_rooms.html#ixzz2X8ZyYJBI

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.