Zklidňující reakce dítěte na nošení matkou u lidí a myší

Výsledky výzkumu zabývajícího se reakcemi novorozenců na separaci od matky, respektive na uklidňující vliv nošení novorozence matkou.

Pozadí výzkumu:

Bonding mezi matkou a dítětem je nejčasnější a nejdůležitější sociální vztah savčích novorozenců. K podpoření této vazby mají novorozenci vrozené chování, kterým usilují o matčinu blízkost a protestují proti separaci komunikací s matkou vokálně a pomocí pohybů těla. Nicméně tyto fyziologické mechanismy regulující toto chování novorozenců zůstávají z velké části nedefinovány.

Výsledky:

Ukážeme zde nový soubor kooperativních odpovědí novorozenců během mateřského nošení. Novorozenci pod 6 měsíců věku nošeni chodící matkou okamžitě zastavili volní pohyby a pláč a vykazovaly rychlý pokles srdečního rytmu, ve srovnání s držením sedící matkou. Navíc jsme pozorovali tyto pozoruhodně stejné odpovědi u myších mláďat definované nehybností a snížením ultrazvukové vokalizace a srdečního rytmu. Použitím farmakologických a genetických intervencí na myších mláďatech jsme identifikovali protisměrné a následné nervové systémy regulující zklidňující reakce. Somatosenzorické a proprioceptivní signalizační vstupy jsou nutné k indukci, parasympatické a mozečkové funkci zprostředkovávající srdeční a motorický výstup, respektivně. Ztráta uklidňující reakce brání matkám v záchraně mláďat, což svědčí o funkčním významu identifikovaných zklidňujících reakcí.

Závěr:

Naše studie prokázala, že novorozencova zklidňující reakce na nošení matkou je koordinovaný soubor centrálních, motorických a kardiologických regulací a je zachovanou součástí savčích interakcí mezi matkou a dítětem. Naše výsledky poskytují důkazy a mají potenciál ovlivnit současné teorie a praxe rodičovství, jelikož neutišitelný pláč je hlavním rizikovým faktorem pro špatné zacházení s dětmi.

Zdroj (video na): http://www.cell.com/current-biology/retrieve/pii/S0960982213003436

Příspěvek byl publikován v rubrice Bonding a jeho autorem je Přirozený porod. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.