Populární metoda monitorování plodu vede k více císařským řezům

V poslední době se hovoří o narůstajícím počtu císařských řezů. Laická i odborná veřejnost se dohadují, co je příčinou tohoto růstu. Následující text tento nárůst přičítá metodě monitorování plodu. Chcete-li se dozvědět více, čtěte dál.

Po příchodu do nemocnice je rodící ženě obvykle měřena srdeční činnost dítěte k posouzení jeho stavu. Nově provedený výzkum naznačuje, že použití jedné z nejoblíbenějších metod monitorování nezlepšuje ani mateřské, ani novorozenecké výsledky a zvyšuje pravděpodobnost provedení císařského řezu.

Ve většině nemocnic po přijetí rodící ženy je srdeční frekvence dítěte obvykle kontrolována poslechem použitím fetálního stetoskopu či ručního dopplerového ultrazvukového zařízení, známých jako intermitentní poslech, či elektronickým fetálním monitorem, který poskytuje navíc výtisk, na kterém jsou zaznamenány kontrakce matky a srdeční činnost dítěte, známý jako kardiotokografie (KTG).

Nový výzkum, publikovaný v The Cochrane Library, zkoumal, jak každý typ monitorování ovlivňuje ženu přijatou do nemocnice s nízko-rizikovým těhotenstvím a zjistil, že použití KTG při přijetí nepřináší žádný užitek. Avšak ženy, které při příjmu absolvovaly KTG, měly přibližně o 20 % větší šanci, že porodí císařským řezem ve srovnání s těmi, které byly monitorovány intermitentní auskultací (poslechem).

Vědci a lékaři si mysleli, že zavedení KTG pomůže zjistit tíseň plodu a sníží výskyt dětské mozkové obrny či fetální a novorozenecké úmrtnosti. „Problém s KTG je takový, že jeho použití v porodnictví se stalo rozšířeným ještě před vysoce kvalitním posouzením přínosů a rizik pro ženy a jejich děti k němu připojeným,“ říká Declan Devane, profesor porodní asistence ve Škole ošetřovatelství a porodní asistence na Národní univerzitě Irska v Galway a vedoucí recenzent.

„V době, kdy přišel důkaz, se jeho použití stalo v porodnictví ve většině částech světa hluboce zakořeněnou praxí.“

Podle tohoto přezkumu, 79 % porodnic ve Velké Británii, 96 % v Irsku a všechny porodnice ve Švédsku využívají vstupní KTG.

Tento přezkum zahrnuje čtyři studie s více než 13 000 žen randomizovaných buď do skupiny s KTG anebo intermitentním poslechem během jejich příjmu se znaky porodu.

„Naše zjištění podporují doporučení odborných orgánů v některých zemích, které hlásají, že vstupní KTG pro nízkorizikové ženy by nemělo být použito,“ řekl Devane.

Doktor medicíny Lee Learman, předseda oddělení porodnictví a gynekologie na medicíně Indianské univerzity, řekl, že tato zjištění z přezkumu se nevztahují na zařízení porodní péče v jeho nemocnici či jiných ve Spojených státech.

 „Neprovádíme vstupní kardiotokograf u nízkorizikových žen a poté přistoupíme k intermitentnímu poslechu, tak jak to dělají v Evropských studiích,“ řekl. „Místo toho provádíme kontinuální monitoring u žen všech stupňů rizika při porodu.“

Learman dodal, že vědci v USA přišli ke stejnému závěru vztahujícímu se k riziku použití kontinuálního elektrického fetálního monitoru.

„Nyní již víme, že tato forma monitorování nepřináší zlepšení klinických výsledků,“ vysvětlil. „Místo toho, kvůli jeho vlastní limitaci, tato forma monitorování vede k mnoha „falešným poplachům“, které jsou řešeny císařským řezem.“

Více informací: Devane D., Lalor J.G., et al. (2012). Cardiotocography versus intermittent auscultation of fetal heart on admission to labour ward for assessment of fetal wellbeing. The Cochrane Library, Issue 2.

Zdroj: Popular fetal monitoring method leads to more c-sections 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.