Zpráva ICM a FIGO k situaci panující v některých státech EU okolo porodů mimo zdravotnické zařízení

Zpráva z 8. března 2012 k okamžitému zveřejnění:

ICM a FIGO požadují, aby Evropská Unie dodržela svůj závazek k základním lidským právům žen a zastavit, v evropských zemích, kde toto existuje, kriminalizaci porodní asistence.

V komentáři k uvěznění maďarské porodní asistentky a lékařky, Frances Day-Stirk, prezidentka Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a profesor Gamal I. Serour, prezident Mezinárodní federace gynekologů a porodníků (FIGO), řekli:

ICM and FIGO se připojuje k profesním kolegům a dalším skupinám napříč světem, kteří jsou zděšeni a mají obavy týkající se neúměrně tvrdého trestu pro lékařku Agnes Gereb.

Situace, která nastala v Maďarku a dalších zemích Evropské unie, je porušením základního lidského práva každé ženy, aby si mohla zvolit jak a kde porodí. V prosinci 2010, potvrzeno v březnu 2011, Evropský soud pro lidská práva shledal, že maďarská legislativa hrozbou trestního stíhání zrazuje zdravotníky od poskytování zdravotní péče ženám, které se rozhodly rodit doma, čímž „představuje zásah do výkonu práva na respektování soukromého života potencionálních matek“ (Ternovszky versus Maďarsko, odstavec 22). Soudní dvůr tedy shledal Maďarsko vinným v porušování práv žen podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

ICM a FIGO prosazují lidské právo každé rodící ženy na přístup k péči porodních asistentek pro sebe a jejich děti.

Existují jasné důkazy, že porod mimo nemocnici podporovaný registrovanou porodní asistentkou je bezpečný a je preferovanou zkušeností mnoha matek. Ženám by neměla být tato volba odepřena z důvodu nedostatku adekvátního a umožňujícího regulačního rámce, který umožňuje porodním asistentkám vykonávat svou profesi na kterémkoliv místě, které si žena pro porod vybere.

Součást problému v Maďarsku a jiných evropských zemích se zdá, že vychází z neadekvátního právního a regulačního rámce pro porodní asistentky k vykonávání povolání mimo nemocnice. Organizace ICM a FIGO by rády spolupracovaly s kteroukoliv zemí k umožnění vhodných regulačních mechanismů vypracovaných a implementovaných v souladu se schválenými mezinárodními standardy a  kompetencemi. Celoevropské nařízení by mělo zlegalizovat pro řádně regulované porodní asistentky, aby mohly vykonávat svou práci i mimo nemocniční kontext, v souladu s lidskými právy žen uznaných Evropským soudem pro lidská práva.

ICM a FIGO vyzývají zodpovědné autority v Maďarsku a jiných evropských státech, které připadají v úvahu, aby urychleně řešili tuto otázku respektování lidských práv žen. Vyzýváme také Evropskou unii, aby dodržovala svůj závazek k dodržování základních lidských práv a zastavila v evropských zemích, kde toto existuje, kriminalizaci porodní asistence.

Překlad zprávy dostupné zde:  http://www.internationalmidwives.org/Portals/5/jedfiles/120308%20ICM%20FIGO%20statement.pdf

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Přirozený porod. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.