Nová studie: Ozvy nejsou dobrým ukazatelem zdraví plodu

Nová studie shledala, že srdeční frekvence plodu není dobrým ukazatelem zdraví dítěte

Lékaři připravující se na porod dítěte kontrolují ozvy plodu, které jim mají pomoct rozhodnout, zda zvolit císařský řez či nikoliv. Nová studie specialistů na zdraví matky a dítěte v Intermountain Medical Center však ukazuje, že tepová frekvence plodu nemusí být dobrým ukazatelem zdraví dítěte, ve skutečnosti může vést ke zbytečným zásahům a vyšším nákladům.

„Snažíme se vytvořit lepší plán pro porody,“ říká lékař Marc Jakcson, specialista na péči o matku a dítě v Intermountain Medical Center, vlajkové lodi zdravotního systému Intermountain, a hlavní výzkumník této studie. „Roky jsme používali srdeční frekvenci jako identifikátor problémů, není to však příliš dobrý způsob, protože jsme měli spoustu dětí v „neurčité“ kategorii.“

Ve snaze objasnit tuto neurčitost, Dr. Jackson a jeho kolegové studovali záznamy srdeční činnosti z více jak 48 tisíc porodů v 10 nemocnicích po více jak 28 měsíců. Záznamy srdeční činnosti byly poté klasifikovány podle systému vynalezeného v roce 2008 institutem Eunice Kennedy Shriver Natinal Institute of Child Health and Human Development a Americkou akademií porodníků a gynekologů (ACOG). Výsledky byly publikovány v říjnovém čísle časopisu Porodnictví a gynekologie.

Systém se skládá ze tří kategorií: kategorie I – srdeční činnost je považována za normální a zpravidla nepoukazují na tíseň plodu, kategorie III – srdeční činnost je abnormální a vzácná, obvykle značí problém. Kategorie II – ozvy jsou považovány za neurčité a jejich význam nejistý.

Vědci zkoumali čas, který plod strávil v těchto kategoriích, s následným neonatologickým výsledkem. Srdeční frekvence byla klasifikována jako kategorie I v téměř 78 %, kategorie II v 22 % a kategorie III pouze ve výjimečných 0,004 %, kdy byly analyzovány všechny fáze porodu.

Ale když se podíváme na data z posledních dvou hodin porodu, čísla se změní. Data ukazují, že výskyt kategorie I se snížil na 61%, zatímco kategorie II stoupla na 39 %, kategorie III na 0,006%.

Co se týče výsledků, děti, které strávily většinu času v kategorii I, si vedly dobře. Pět minut po porodu pouze 0,6 % mělo Apgar skóre menší než 7. Apgar je systém pro hodnocení zdraví novorozence používající škálu od nuly do desíti, kdy deset je nejzdravější. Pouhá 0,2 % vyžadovala přijetí na novorozeneckou JIP. Kategorie III byla velmi výjimečná, vyskytující se pouze v 0,1 % případů, z čehož polovina musela být přijata na novorozeneckou JIP.

Kategorie II se ukázala jako nejčastější, objevila se v 84 % všech porodů. Zjistilo se, že čas strávený v této kategorii narostl ve dvou hodinách před samotným porozením dítěte. Toto se shodovalo s nižším Apgar skóre a zvýšeným počtem přijetí na NJIP.

Bez ohledu na tyto statistiky, většina dětí z kategorie II neměla žádné problémy bezprostředně po porodu. To znamená, že používání kategorie II jako indikátor zdraví plodu je nespolehlivá metoda, říkají vědci.

Bez dobrého vzoru, který by radil, jak postupovat v těchto kritických dvou hodinách, lékaři a sestry musí hádat – ti, kteří většinou vždy jednají příliš opatrně – pravděpodobně zvolí císařský řez, i když to nemusí být nutné.

„Naším dalším krokem je, samozřejmě, setřídit vzory ozev v kategorii II, abychom odhalili, které více vypovídají o tom, které dítě je zdravé a které nemocné,“ říká Dr. Jackson. „Když to budeme vědět, budeme moct dělat lepší rozhodnutí pro oba – matku i dítě.“

Dr. Jackson a jeho tým momentálně zkoumají data předčasně narozených dětí ve stejném období v naději, že odhalí další stopy, které jim pomůžou lépe rozluštit vzory ozev v kategorii II.

Zdoj: http://www.health.am/gyneco/more/fetal-heart-rate-not-a-good-indicator/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.