Směrnice v porodnictví jsou založeny na názorech a slabých důkazech

Porodnické směrnice jsou často založeny na názoru, slabých datech

Solidní důkazy často chybí v praktických směrnicích používaných porodníky a gynekology ve Spojených státech, ukazuje nová studie. Studie také zjistila, že méně než třetina z doporučení American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) je založena na zlatém standardu vědeckých výzkumů. Zbytek je založen na nepřímých důkazech či názorech odborníků, které jsou předmětem osobních předsudků.

„Je to často nouzové řešení, když chybí data,“ řekl Dr. Andrew D. Auerbach, profesor medicíny na univerzitě v Kalifornii, San Francisku, který se studie neúčastnil.
Řekl, že názor odborníka je užitečný v poukázání na to, co nevíme, ale ne vždy se promítá do toho, co je nejlepší pro pacienta. „Mnohokrát jsme měli ty nejlepší úmysly a nejlepší přání, přesto věci nefungují tak, jak jsme zamýšleli.“ řekl Auerbach Reuters Health.
Obecné zásady mohou pomoci lékařům držet krok s nejnovějším vývojem ve svém oboru a jsou široce vnímány jako recept na dobrou péči o pacienty. Ale často je za nimi překvapivě málo tvrdých dat. Začátkem roku například skupina výzkumníků zjistila, že pouze jedno ze sedmi léčebných doporučení od Infectious Diseases Society of America bylo založeno na vysoce kvalitních datech z klinických studií.
Jedno takové doporučení vyzývalo lékaře k okamžitému použití antibiotik při léčbě zápalu plic. Končilo to přehnanou léčbou bez zjevných výhod, pravděpodobně šlechtěním rezistentních bakterií a vystavením pacientů vedlejším účinkům.
V nové studii, Dr. Jason D. Wright z Kolumbijské univerzity v New Yorku a jeho kolegové, zkoumali 717 doporučení pro praxi z ACOG, národní vůdčí skupiny gynekologů a porodníků. Zjistili, že 38 % bylo založeno na špičkových důkazech, tak zvaných randomizovaných kontrolovaných studiích. Kolem 38 % pocházelo z pozorovacích studií, jejichž vypovídací hodnota je značně limitována. A 32 % byly pouhé názory odborníků. „Je to zklamání, ale nemyslím si, že to odráží způsob jejich zpracování,“ řekl Auerbach, který byl nedávno součástí výboru Institutu medicíny pro rozvoj standardů pro lepší směrnice. „Je to skutečným voláním po lepších důkazech.“
V úvodníku publikovaném spolu s novou studií v časopisu ACOG Porodnictví a gynekologie, šéf editor Dr. James R. Scott řekl, že zásady skupiny jsou ve srovnáni s ostatními oblastmi medicíny stejné. Dodal, že zásady jsou tvořeny rozsáhlými recenzemi lékařské literatury, aby se našly všechny relevantní důkazy a také se dbá na to, aby byli vyloučení odborníci s finančními konflikty zájmu.
Podle Dr. Shledona Greenfielda, který předsedal komisi v Institute of Medicine guideline, jsou to dva klíčové elementy ve vytváření dobrých zásad. Třetím komponentem při vytváření zásad je zajistit všechny stakeholdery – zahrnující lékaře z jiných specializací a pacienty. Jestliže jsou tyto požadavky splněny, dodal, je zde prostor k vyjádření názoru, stanoviska. „Pro mnohá doporučení neexistuje dostatek dat, nebo jsou sporná,“ řekl Greenfield, profesor medicíny na univerzitě v Kalifornii. „Takže tam má být role expertního posudku.“
Zatím však nemnoho, nebo dokonce žádné zásady nesplňují všechny tyto požadavky. „Je to asi tak běžné, jako mír na Středním Východě,“ řekl Greenfield. „Lidé se s tím snaží nějak vyrovnat.“

Zdroj: http://www.health.am/gyneco/more/ob-gyn-guidelines-often-based/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.