Perinatální užití syntetického oxytocinu a psychika člověka

Perinatální užití syntetického oxytocinu a jeho možný vliv na psychiku člověka a etiologii* autismu

Autismus se v současné době objevuje v Evropě u jednoho z deseti tisíců dětí. Ve Spojených státech výskyt během posledních let neustále vzrůstá až na čtyřnásobek. Stal se otázkou zásadního významu pro moderní společnost. Oxytocin je hormon produkovaný tělem, který je uvolňován hypofýzou a řídí řadu tělesných funkcí. Nicméně, od 90. let je zkoumána jeho psychoaktivní složka a stává se velmi významným v diagnostice a terapii v psychologii a psychiatrii. Od 60. let byl syntetický oxytocin používán v gynekologii k vyvolání porodu. Tento článek se objevil po více jak desetileté spolupráci s novorozenci a adolescenty. Tezí je, že použití syntetického oxytocinu při porodu může mít dopad na psychiku dětí jak v důležitém čase po porodu, tak i po zbytek života. Jeho použití by mělo být proto pečlivě zvažováno. Typickými rysy poruch autistického spektra mají vlastnosti narušení systému oxytocinu v těle. Ve Spojených státech téměř 80 % všech porodů je pod vlivem syntetického oxytocinu. V průběhu let vytvořil autor léčbu dotčených dětí a dospělých a tím objasnil jeho principy. Autor je toho názoru, že časné narušení přirozeného systému oxytocinu může být faktorem v etiologii mnoha případů autismu.

* nauka o vnitřních a zevních příčinách nemocí

Autor: Christof Plothe

Zdroj: http://birthpsychology.com/journal-article/perinatal-application-synthetic-oxytocin-and-its-possible-influence-human-psyche-and 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.