Placenta hraje větší roli v novorozencově zdraví, zjistila studie

Placenta, která je považována za sterilní, ve skutečnosti skrývá svět plný bakterií, které mohou ovlivnit průběh těhotenství, formovat zdraví dítěte a bakteriální osídlení jeho střev, zjistila studie. Výzkum je součástí širšího vědeckého úsilí, které má za cíl prozkoumat mikrobiom, biliony mikroorganismů – bakterií, virů a plísní – kolonizujících lidské tělo. Tyto organismy ovlivňují trávení, metabolismus a řadu biologických procesů a mohou hrát roli v rozvoji obezity, diabetu či dalších onemocnění.

Během těhotenství, jak předpokládají autoři studie, může špatná kombinace bakterií v placentě přispívat k předčasnému porodu. Ačkoliv se jedná o předběžnou studii, může pomoci vysvětlit, proč jsou onemocnění dásní a infekce močových cest v těhotenství spojovány se zvýšeným rizikem předčasného porodu. Zjištění také naznačují potřebu dalších studií na vliv antibiotik užívaných během těhotenství.

Tato nová studie naznačuje, že děti mohou získat značnou část svých běžných střevních bakterií z placenty. Jestliže další výzkum potvrdí tato zjištění, může to být uklidňující zpráva pro ženy, které porodily císařským řezem. Někteří vědci totiž předpokládají, že děti narozené císařským řezem přicházejí o užitečné bakterie, kterým jsou vystaveny při průchodu porodními cestami.

„Myslím, že ženy mohou být uklidněny, že nepokazily jejich dětem mikrobiom na celý zbytek života,“ říká lékařka Kjersti Aagaard, první autorka této nové studie, publikované v Science Translational Medicine. Dodala, že tyto studie jsou potřebné k určení vlivu císařských řezů na mikrobiom.

Předchozí studie se zaměřovaly na bakterie vyskytující se v ústech, na kůži, v pochvě a střevech. Až nedávno se pozornost zaměřila na placentu, orgán, který se formuje uvnitř dělohy a chová se jako životadárný systém pro plod. Poskytuje kyslík a živiny, odebírá odpadní látky a vylučuje hormony.

„Lidé jsou fascinování rolí placenty,“ říká lékařka Aagaard, docentka porodnictví a gynekologie na Baylor College of Medicine and Texas Childresn’s Hospital v Houstonu. „Nikdy jindy v životě nezískáme zcela nový orgán. A pak se ho zbavíme.“

Dodává, „Začínáme pouze chytat odlesky tohoto úžasného orgánu, který definuje placentární biologii savců.“

Tým doktorky Aagaardové zaujala placenta tehdy, když si všimli něčeho zajímavého v dřívějším výzkumu vaginálního mikrobiomu u těhotných žen: Mikroby, které byly nejhojněji zastoupeny v matčině pochvě se neshodovaly s těmi ve střevech novorozence. Vědci předpokládali, že bakteriální profil by měl být podobný, zvláště u dětí, které se narodily vaginálně a získaly tak bakterie matky během porodu. Doktorka Aagaard a její kolegové začali tento předpoklad zpochybňovat.

„Nejprve nám to nedávalo vůbec smysl,“ říká. „Děti nevisí ve vagíně. Procházejí celkem těsně.“ Navíc, říká, jsou pokryty mazlavou vrstvou zvanou vernix, která pomáhá bakteriím se přichytit. 

Výzkumníky napadlo, že děti získávají některé bakterie do svých střevech dřív, než se narodí, možná z placenty.

Proto získali placenty z porodních sálů od 320 žen. Většina porodila vaginálně, některé císařským řezem. Většina dětí byla narozena v termínu, některé předčasně.

Vědci zkoumali tkáň placenty pro bakteriální DNA, používali techniku zvanou „shotgun metagenomic sequencing“. Odřízli vrchní vrstvu každé placenty a testovali vzorky z vnitřku, aby se vyhnuli povrchové kontaminaci.

„Placenta se nehemží bakteriemi, ale můžeme je tam najít a to celkem snadno,“ říká doktorka Aagaard.

Říká, že u placenty tvoří méně než 10 % hmotnosti bakterie, což je srovnatelné s okem či hlubšími vrstvami kůže, ale zcela odlišné od střev, kde je to 90 % hmotnosti.

Studie poskytuje „počáteční snímek“ placentárního mikrobiomu, říká doktorka Aagaard. Objevilo se kolem tří set druhů bakterií, většina z nich neškodných. Tým porovnával rozložení jednotlivých druhů bakterií s tím, co bylo dříve nalezeno v jiných částech těla, včetně úst, pokožky, nosu, pochvy či střev. Nejbližší shoda byla jednoznačně mezi placentou a ústy, což odpovídalo výskytu ve střevech dítěte v týdnu života.

Vědec, nezapojený do studie, doktor David A. Relman, expert na mikrobiom na Stanfordu, říká, že výsledky doktorky Aagaard souhlasí s těmi z jeho laboratoře a ostatními, kdy bylo mikrobiální DNA nalezeno v plodové vodě, pravděpodobně z matčiných úst, střev a pochvy.

Aagard se domnívá, že ústní bakterie cestují skrz matčin krevní oběh do placenty, usadí se tam a poté putují k plodu. Toto je teorie. Avšak výzkum na zvířatech ji potvrzuje. Ústní bakterie injekčně vpravené do žíly myši se usadily v placentě.

Tato myšlenka se shoduje s něčím, co poznamenávali porodníci dlouho předtím: Ženy s onemocněním dásní měly vyšší riziko předčasného porodu či porodu dítěte s nízkou porodní vahou. Léčba tohoto nemocnění během těhotenství toto riziko nesnižovala. Prevence těchto onemocnění či jejich léčba před těhotenstvím se zdá být důležitější, říká Aagaard.

Studie neposkytuje definitivní důkazy o onemocnění dásní, protože pouze jedna účastnice ho měla.

Znepokojujícím zjištěním bylo, že ženy, které měly infekci močových cest v časném stádiu těhotenství, i když byla infekce vyléčena, se tyto bakterie stále vyskytovaly v placentě. Tyto infekce zvyšují riziko předčasného porodu.

Studie také zjistila, že mikrobiom placenty žen, které porodily v termínu, se lišil od těch, které porodily předčasně. Avšak Aagaard dodává, že vědci neví, zdali tento rozdíl přispěl k dřívějšímu porodu nebo to byla pouze charakteristika raného stádia těhotenství.

Lékař Martin J. Blaser, ředitel programu lidského mikrobiomu na NYU Langone Medical Center a autor nedávno vydané knihy „Mizející mikroby„, říká, že zmíněná studie byla důležitá, avšak předběžná, a že neposkytuje informace, které by mohly být použity v péči o těhotné ženy.

„Jsem fascinován poznatky o vztahu úst a předčasného porodu, což je velmi důležitá klinická otázka,“ říká Blaser. „Bude to k něčemu, nebo ne? Čas nám ukáže.“

Říká, že těhotným ženám jsou často dávána antibiotika, „z různých důvodů, většinou odůvodněných, ale je to kluzká plocha.“ Za předpokladu, že placenta je sterilní, říká, se lékaři domnívají, že antibiotika neovlivní plod. Ale jestliže placenta není sterilní a je namísto toho portálem pro bakterie od matky, ptá se, „Co s tím antibiotika udělají?“

Zdroj: Study Sees Bigger Role for Placenta in Newborns’ Health, The New York Times, 21. května 2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.