9 faktů o pupeční šňůře kolem krku

Pupeční šňůra, přesněji pupeční šňůra kolem krku – je jednou z mnoha věcí, kterých se nastávající matky nejvíce děsí. Představa „udušení“ dítěte pupeční šňůrou způsobuje mnoho obav. Naštěstí, normální, zdravá pupeční šňůra je chráněna před stlačením cév.

Děti získávají skrz pupeční šňůru živiny a kyslík, který nedostávají dýcháním nosem či ústy. Ve skutečnosti nedýchají, dokud se nenarodí, když poprvé vdechnou kyslík do plic.

Toto je jeden z mnoha důvodů, proč je tak důležité nechat pupeční šňůru nepřerušenou (nepřestřihnutou) minimálně dvě minuty po porodu. Pupeční šňůra totiž bude stále dodávat kyslík dítěti. Přečtěte si více, proč je tak důležité nechat dotepat pupečník.

Má to stejný důvod, proč se dítě neutopí při porodu do vody. Protože stále dostává kyslík (skrz pupečník). Nenadechne se dříve, dokud není stimulováno vzduchem.

Ale jak je to s pupeční šňůrou kolem krku? Zde je pár zajímavých faktů o pupeční šňůře, včetně skvělých informací od lékařky a porodní asistentky Rachel Reed, která studovala pupeční šňůru pro svou doktorandskou práci.

1. Až třetina dětí se rodí s pupeční šňůrou kolem krku

Běžně slýcháme příběhy o dětech, které se narodily s pupeční šňůrou kolem krku. Důvodem pro to je… že je to zkrátka běžné.

Někteří lékaři či porodní asistentky to ani nezmiňují, protože jednoduše přetáhnou pupeční šňůru přes vylézající hlavičku. Obvykle to není velký problém. Pokud se jedná o krizovou situaci, je lepší nechat pupeční šňůru tak, aby se zabránilo dalšímu stlačení a komplikacím.

Studie to vyčíslily na jednu třetinu dětí, které se rodí s pupeční šňůrou kolem krku – to je jedno dítě ze tří. To je stejný počet dětí, jako se rodí císařským řezem v Austrálii či Spojených státech. Stěží výjimečná událost.

Pupeční šňůry jsou různě dlouhé. Dle studie se délka pohybuje od 19 do 133 centimetrů. Průměrná pupeční šňůra měří mezi 50 až 60 centimetry.

Tato studie zmiňuje, že „… dlouhá pupeční šňůra je spojena s vyšší mírou vícenásobného obtočení kolem krku a pravými uzly na pupečníku… nicméně dlouhá pupeční šňůra sama o sobě nepřispívá k negativním perinatálním výsledkům. Teoreticky, pohyby plodu vytváří tlak na pupeční šňůru, což vytváří dostatečnou délku pro porod i ovinutí plodu. Ačkoliv může být zamotaná pupeční šňůra rizikem pro přerušovanou či částečnou okluzi (blokaci) toku krve v pupečníku, jak již bylo zmíněno, nadměrně dlouhá pupeční šňůra může mít samo-ochranný účinek pro ochranu plodu před rizikem sníženého průtoku pupečníkem.“

2. Zdravá pupeční šňůra je chráněna měkkou kluzkou vrstvou

Lidské tělo stále překvapuje svým chytrým designem. Naše těla byla vytvořena tak, aby jako druh přežila. Dokonce i pupeční šňůra má své triky.

Normální, zdravá pupeční šňůra je vyplněna Whartonovým želé (rosolem). Měkká, želatinová substance, která chrání krevní cévy uvnitř pupeční šňůry. Tato substance pomáhá chránit pupeční šňůru před stlačením, stejně dobře tak proti pravým uzlům (které se vyskytují v 1 % porodů) při normálních pohybech dítěte.

Pokud zdravotní stav ovlivňuje množství Whartonova želé v pupeční šňůře nebo není v dobrém stavu, pak mohou nastat komplikace. Nicméně, pupeční šňůra je dobře navržena pro život v děloze. Pro většinu dětí platí, že jejich pupeční šňůra je dobře chráněna.

Ačkoliv to není pupečník kolem krku, uzel (viz obrázek) vypadá impozantně. Jedná se o uzel dvou pupečních šňůr dvojčat – obě holčičky jsou zdravé.

Pupečník jako tento je chráněn díky zmíněnému Whartonovu želé.

Více obrázků pupečníku, uzlů na něm či pupečníku kolem krku zde.

3. Pupečník kolem krku se s postupujícím porodem víc neutahuje

Doktorka Rachel Reed je Australskou porodní asistentkou, výzkumnicí a lektorkou, která studovala pupečník pro svou doktorandskou práci. Doktorka Reed přezkoumala všechny dostupné studie. Ve svém skvělém článku vysvětluje:

„Dítě není drženo pupeční šňůrou, protože celý „balíček“ – fundus (vrchní část dělohy), placenta a pupečník se pohybují směrem dolů společně. Děloha se smršťuje dolů (stahuje) a posouvá dítě dolů, včetně placenty a pupečníku. Není to tak, že jakmile se dostane hlava dítěte do vagíny, že by bylo třeba dalších extra centimetrů délky navíc. Nicméně, když je proveden císařský řez pro „tíseň plodu“ nebo „nepostupující porod“, přítomnost pupeční šňůry kolem krku je často používána jako důvod… „aha, podívejte, vaše dítě bylo v tísni, protože mělo pupeční šňůru kolem krku“ nebo „… pupeční šňůra bránila dítěti sestoupit“. Je nepravděpodobné, že by pupeční šňůra měla cokoliv se stresem plodu či nepostupujícím porodem.

Některé ženy hovoří o tom, že srdeční akce dítěte padaly, jakmile začaly tlačit. Studie potvrdily, že toto je normální chování dítěte, které zažívá tlak kolem hlavy.

Jedna studie dospěla k názoru, že:

„Ve druhé době porodní byl vysoký výskyt abnormální srdeční činnosti plodu, nicméně ve většině případů to byla odpověď na parasympatickou stimulaci kvůli pupeční šňůře nebo stlačení hlavičky během tlačení a sestupu hlavičky plodu nebo dočasné snížení průtoku krve placentou. To naznačuje, že je nutný okamžitý zásah, pokud se jedná skutečně o tíseň plodu.“

Rození ve vzpřímené poloze může pomoci, protože poloha na zádech to může zhoršovat a dělá porod bolestivějším. Vyvolávání porodu léky jako je syntetický oxytocin (Syntocinon, Pitocin) může také zvyšovat pravděpodobnost distresu plodu.

4. Pupečník kolem krku není často spojován s negativním dopadem

Může to být těžko uvěřitelné a slyšet to nechcete, zvláště, když jste přišli o dítě a mělo pupeční šňůru okolo krku. Navíc, vzhledem k tomu, že každé třetí dítě se narodí s pupeční šňůrou kolem krku, je jasné, že ji mají i ty s komplikacemi.

Nicméně, několik studií uvádí, že je nepravděpodobné, že by pupečník kolem krku byl hlavní příčinou negativních výsledků.

Jedna studie hovoří o tom, že „Stav, kdy je pupeční šňůra kolem krku plodu, není spojován se špatným perinatálním výsledkem. Proto, vyvolávání porodu v těchto případech je pravděpodobně zbytečné.“

Jiná studie dochází ke stejnému závěru:

„Mnoho dalších podmínek (včetně neznámých komplikací) může vyvolat nepříznivé následky, takže je velmi snadné vinit pupeční šňůru okolo krku, která je zřejmá na první pohled. Porod mrtvého dítěte a jeho ztráta je stále oblastí s velkou potřebou dalšího zkoumání. Lékaři a výzkumníci si sami nejsou jisti, co 100% způsobuje tyto případy. Avšak doufáme, že v průběhu času učiníme klíčové objevy.“

Něco rodiče udělat mohou, mají-li strach o své dítě a to sledovat jeho pohyby a kopání v břiše.

5. Ani utažená pupeční šňůra kolem krku nezvyšuje riziko

Ani utažená pupeční šňůra kolem krku není výjimkou. Nedávná studie zjistila, že pupeční šňůra těsně kolem krku se vyskytla v 6,6 % z celkových 200 000 po sobě jdoucích porodech živě narozených. Jako pupeční šňůra těsně kolem krku byla klasifikována ta, která nešla přetáhnout přes hlavičku dítěte.

V zjištěních této studie stojí: „Ty děti s pevně utaženou pupeční šňůrou kolem krku neměly vyšší pravděpodobnost léčby dopaminem, měření krevního hemoglobinu v prvním dni, ani potřeby transfuze, ani neměli vyšší míru úmrtí.“

6. Pupeční šňůra kolem krku není indikací k císařskému řezu

Britská Královská společnost porodníků a gynekologů říká, že není důvod vykonávat císařský řez kvůli pupeční šňůře kolem krku. Říkají, že „Nebyla nalezena žádná studie, která by vyhodnotila císařský řez při pupeční šňůře kolem krku jako výhodný.“

Doktorka Reed souhlasí, že není žádný důvod pro císařský řez jen z důvodu pupeční šňůry kolem krku. „Zřídka kdy působí problém. Proč nepočkat a udělat císařský řez, až když se objeví problém? Jestliže se chcete skutečně vyhnout komplikacím spojeným s pupeční šňůrou, pak nedělejte amniotomii (umělé prasknutí vody), aby jste se vyhnuli stlačení pupečníku – je to větší riziko, než pupeční šňůra kolem krku. Mimochodem, když je pupečník kolem krku, často je tím chráněn proti stlačení.“

A pokračuje: „Ženy by měly mít na paměti, že vzdělávání porodníků je založeno na absolvování lékařských a chirurgických výkonů. Absolventi nejsou školeni ve výzkumu ani není po nich vyžadováno další zkoumání. Učili se medicínu v medikalizovaném systému, s obsahem často sponzorovaným farmaceutickými a technologickými firmami. Nejsou výzkumníky a mají jen velmi málo, jestli vůbec nějaké, zkušenosti či znalosti o fyziologickém porodu.“

7. Míra nehod s pupeční šňůrou kolem krku je velmi nízká

Naneštěstí existuje malé procento porodů, kde se děje celá řada nehod s pupečníkem – a ne všechny jsou kvůli pupečníku kolem krku.

Podle nedávné zprávy Australského institutu zdraví a sociální péče je 1 ze 135 (0,74 %) dětí narozených v Austrálii mrtvorozené. Ve Spojených státech je to 1 ze 160. Klasifikace mrtvorozenosti se ve světě různí, v Austrálii je mrtvorozenost definována jako „porod dítěte bez známek života, které váží 400 g a víc nebo starší dvaceti týdnů těhotenství.“

Studie zveřejněná v Časopise americké lékařské asociace zjistila, že problémy s placentou (například abrupce placenty) byly hlavními problémy mrtvorozenosti v 26 % případů. K obdobnému výsledku došla i švédská studie. Navíc, u 14 – 19 % mrtvě narozených byla příčinou infekce. U 10 % mrtvě narozených byly jako příčina označeny problémy s pupečníkem. Škála problémů s pupečníkem zahrnovala vcestné cévy (vasa previa), uskřinutí pupeční šňůry, okluze (blokáda), hypoxie plodu a prolaps (výhřez). Ve studii dále uvádějí:

„Samotná pupeční šňůra kolem krku nebyla považována za příčinu úmrtí. Tato důležitá příčina mrtvorozenosti byla poněkud přehlížena v předchozích studiích a to pro těžkou rozlišitelnost mezi neškodnou pupeční šňůrou kolem krku a stavem pupeční šňůry spojeným s patofyziologií vedoucí k narození mrtvého dítěte.“

Když to spočítáte, pravděpodobnost skutečného problému s pupeční šňůrou kvůli omotání okolo krku dítěte a tím odříznutí od kyslíku, je velmi malá. Ve skutečnosti to nemusí být zásadní problém vůbec. Pupeční šňůra kolem krku je viditelná a tak je snadno použita jako příčina smrti. Avšak bez pitvy (kterou rodiče často nechtějí) mohou být jiné příčiny zcela přehlíženy.

8. Ani vícenásobné smyčky nejsou škodlivé

Počet smyček není důležitý. Jak již bylo zmíněno výše, děloha, placenta a pupeční šňůra se během porodu posouvají spolu s dítětem.

Doktorka Reed k tomu dodává: „… pokud je pupeční šňůra dostatečně dlouhá, aby se hlava dítěte dostala ven (to je délka pochvy – která není dlouhá, když se natáhne do tvaru dětské hlavy), pak zbytek dítěte může projít. Je to extrémně vzácné – avšak možné – aby byla pupeční šňůra tak krátká, aby bránila sestoupení dítěte. Pak nastane tak zvaný nepostupující porod a eventuálně distres plodu… často se tyto děti dostanou před porodem do polohy koncem pánevním.“

Studie zjistila, že počet smyček kolem krku se různí od jedné po čtyři, přičemž přítomnost dvou a více smyček kolem krku byla zaznamenána u 2,5 % až 8,3 % všech těhotenství. „0,1 % dětí mělo čtyři a více smyček kolem krku a jako maximum bylo zaznamenáno 9 smyček.“

Studie také zmiňuje, že většina dětí ve studii měla Apgar skóre 7 – 10 (kde 10 je nejlepší výsledek) po jedné minutě a pouze 8 dětí mělo Apgar skóre nižší než 7 v pěti minutách (5,2 %), což naznačuje, že možný efekt je pouze přechodný.

9. Obvykle je to jiný zásah, který způsobuje tíseň plodu

Vyvolávání porodu, zvláště se syntetickým oxytocinem (Syntocinon, Pitocin atp.) může způsobit tíseň plodu. Jakmile jste připojena na kapačku, zůstane vám do konce porodu. Mnoho matek akceptuje epidurál, jelikož syntetický oxytocin dělá kontrakce silnější. Umělý oxytocin nefunguje stejně jako přirozený (neprostupuje hematoencefalickou bariérou), ani kontrakce nejsou stejné jako ty přirozené.

S epidurálem matka nic necítí, ale její dítě je stále pod vlivem silných, konstantních kontrakcí kvůli syntetickému oxytocinu. Děloha pracuje usilovněji a rychleji, což znamená, že zásobení krví a kyslíkem se může snadno snížit – nikoliv pouze z důvodu vyvolávání, ale také z důvodu, že matka se nehýbe, leží na zádech. To může vést k tísni plodu vyžadující akutní císařský řez. Poté všichni děkují lékaři, že zachránil dítě.

Tento jev je označován jako kaskáda intervencí – začnete s jedním zásahem (vyvolávání), další jsou vyžadovány. To snadno může efektem sněhové koule dojít až k akutnímu císařskému řezu. Stane-li se, že ve stejném případu je i pupeční šňůra kolem krku, s největší pravděpodobností bude použita jako důvod pro císařský řez bez provedení dalšího šetření.

Podívejte se na dokumentární film Byznys porodů (The Business of Being Born). Skvěle vysvětluje, jak porody se syntetickým oxytocinem můžou skončit tísní plodu a akutním císařským řezem.

Jak snížit riziko stresových situací při porodu

Nejlepší věc, kterou  můžete udělat, abyste se vyhnula extra stresu a komplikacím při porodu dítěte je, že se vyhnete zbytečnému vyvolávání porodu. Požádejte o důkaz nebo doklad o tom, že je nutné, aby se dítě hned narodilo, nikoliv jen proto, že jste dosáhla předpokládaného data porodu. Hledejte aktuální výsledky testů či známky toho, že něco není v pořádku.

Ležet při porodu na zádech může způsobit problémy také. Zůstat na zádech je nevyhnutelné, máte-li epidurál, který je obvykle dalším krokem, jestliže jste dostala syntetický oxytocin.

Když žena při porodu strnule leží v posteli a nemůže hýbat pánví, dítě nemá potřebnou pomoc, jak se dostat do optimální pozice. To může vyústit v těžkosti při samotném porodu dítěte, nutnost použít kleště nebo vakuumextraktor, v nejhorším v akutní císařský řez.

Seznámit se s kvalitními, na důkazech založenými informacemi, ne pouze s tím, co slyšíte od přátel či rodiny, je klíčové pro nejlepší výsledek. Děláme velký průzkum před důležitou koupí čehokoliv, alespoň stejnou měrou, když ne větší, bychom měli přistupovat i k hlavním životním okamžikům, kterým porod je. Mít dulu či soukromou porodní asistentku může snížit výskyt mnoha intervencí.

Přečtěte si více o riziku vyvolávaného a augmentovaného porodu a výhodách dul a soukromých porodních asistentek.

Pamatujte si: Někdy lékaři a nemocniční porodní asistentky prostě neví

Může to být poslední věc, kterou chcete slyšet (a poslední věc, kterou poskytovatelé péče chtějí říct), ale někdy lékaři prostě neví, proč komplikace přicházejí. Může to být obzvláště těžké, když to vypadá tak zřejmě, jako pupeční šňůra kolem krku a rodiče jsou pochopitelně emotivní a touží po odpovědích. Ano, neštěstí s pupeční šňůrou se někdy stávají, ale je spousta věcí kolem porodu, kterým stále nerozumíme.

Početí je magická, tajemná věc. Je komplikovaná a jednoduchá zároveň, stejně jako porod. Vše, co můžeme udělat, je důvěřovat procesu. Zatímco nám život hází stresující události do cesty, kdy věci nefungují tak, jak jsme doufali a snili, někdy není nikdo na vině. Pamatujte: Matka Příroda funguje skvěle většinu času – populace na planetě je toho důkazem. Není to vaše vina, jestli něco nejde správně. A je velmi pravděpodobné, že není nic, co jste mohla udělat, abyste tomu zabránila.

Pupeční šňůra kolem krku je velmi častým jevem a nemusíte se ji obávat Nicméně, máte-li pochybnosti nebo cítíte, že něco není v pořádku, počítejte kopance dítěte a vždy řekněte svému poskytovateli péče o ujištění či diagnózu.

Zdroj: http://www.bellybelly.com.au/birth/nuchal-cord-9-facts-cord-around-the-neck/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.