Kdy přestřihnout šňůru – doslovně

Být rodičem je plné těžkých rozhodnutí, téměř každodenní vážení výhod a rizik, jak se snažíme, aby naše děti byly šťastné a zdravé až do dospělosti. Rozhodování začíná prakticky okamžitě po porodu, ale nový výzkum vyřešil jedno z dřívějších dilemat rodičů a lékařů: kdy přestřihnout šňůru.

Ne, žádná metaforická šňůra, která někdy vede rodiče k tomu, že se pletou do života dětem dlouho po té, co se odstěhují do vlastního. Nová studie naznačuje, že je mnoho výhod a velmi málo rizik při oddálení přerušení pupeční šňůry, spíše než její přerušení okamžitě po porodu.

Pupeční šňůra byla naším záchranným lanem, když jsme byli plodem v matčině lůně. Tato šňůra je přerušena a přestřižena, jakmile se narodíme. Jako standardní postup, pupeční šňůra je přerušena a přestřižena brzo – obvykle mezi 30 sekundami a jednou minutou po porodu.

Optimální načasování přerušení pupečníku bylo projednáváno vědeckou komunitou po dlouhou dobu. Někteří odborníci jsou za časné přerušení pupečníku, aby se předešlo problémům s novorozeneckou žloutenkou. Jiní podporují pozdější přerušení pupečníku, aby bylo dítě uchráněno před nedostatkem železa.

Studie zveřejněna v listopadu 2011 v časopise British Medical Journal nejen podporuje příznivé účinky opožděného přerušení pupečníku, ale také nenalezla žádné nepříznivé účinky na zdraví s tím spojené.

Studie srovnávala pozdější a včasné přerušení pupečníku zahrnující 400 novorozenců narozených v termínu po nízko-rizikovém těhotenství a byla prováděna mezi dubnem 2008 a zářím 2009 v nemocnici Halland v Halmstadu ve Švédsku. Pozorování ze studie ukazují, že opožděné přerušení pupečníku o 3 minuty po porodu zlepšuje stav železa a snižuje výskyt nedostatku železa ve 4 měsících věku a také snižuje výskyt novorozenecké anémie, bez jakýchkoliv prokazatelných nežádoucích účinků.

Podle autorů pod vedením Ola Anderssona, ve věku čtyř měsíců, kojenci, kterým byla přerušena pupeční šňůra později, měli o 45 % vyšší hladiny železa oproti kojencům u nichž byla pupeční šňůra přerušena dříve, jak deset vteřin po porodu. Podle studie, na každých 20 dětí s opožděným přerušením pupečníku by bylo jedno uchráněno nedostatku železa, bez ohledu na to, zdali mělo také anémii. Navíc, nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky na zdraví dětí v důsledku opožděného přerušení pupeční šňůry.

Výzkumníci říkají, že vzhledem k dostatečným důkazům, že opožděné přerušení pupečníku není spojováno s novorozeneckou žloutenkou ani jinými nepříznivými účinky na zdraví, opožděné přerušení pupečníku „by mělo být považováno za standardní péči při porodech v termínu po nekomplikovaném těhotenství.“

Zdroj: http://www.rttnews.com/Content/ColumnStory.aspx?ID=1777323&Category=ScienceTechnology&Node=B15

Studie: Vliv zpožděného ve srovnání s včasným přerušením pupeční šňůry na neonatální výsledky a stav železa za 4 měsíce: randomizovaná kontrolovaná studie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.