Jak se liší přirozený oxytocin od syntetického

O oxytocinu se většinou dozvídáme poprvé v souvislosti s porodem. Většinou však pouze o jeho syntetické formě, která je při porodu podávána intravenózně. Umělý oxytocin je používán téměř při každém porodu. V České republice podle posledních statistik z roku 2009 byl oxytocin a jiná uterotonika použita v téměř 82 % porodů. Málokdo však ví, že působení oxytocinu umělého a přirozeného je odlišné. Rozdíl, mezi přírodním, tělem vytvářeným, oxytocinem a umělým, tzv. Pitocinem, popisuje následující článek R. E. Weissové, porodní průvodkyně s Lamaze certifikátem.

5 způsobů, čím se liší pitocin od oxytocinu

Robin Elise Weiss, Lamaze Certified Childbirth Educator

Počet indukcí porodu používajíc umělé prostředky jako Pitocin (pozn.: syntetický oxytocin) rapidně vzrostl v posledních letech. Jelikož věda ukazuje, že vyvolávání porodu může zvýšit počet komplikací při porodu a u plodu, můžete být překvapeni tím, že mnoho indukcí není ze zdravotních důvodů, ale spíše kvůli pohodlí lékaře či matky, známé jako „sociální indukce“.

Jednou z věcí, kterou mi ženy říkají je, že jsou vedeny k domněnce, že indukce je naprosto bezpečná a relativně snadná, koneckonců, Pitocin je jenom další formou tělu vlastnímu oxytocinu, není-liž pravda?

I když je tento výrok obecně pravdivý, uměle vytvořené hormony, kde patří také Pitocin, nepůsobí stejně, jako hormony vytvořené tělem. Například, v těhotenství jak matka, tak dítě, produkují oxytocin.  Tento oxytocin jimi produkovaný reaguje v jejich tělech různě, protože každý je určen k jiné úloze.

Zde je pět hlavních rozdílů, které o Pitocinu a jeho účincích na porod možná neznáte:

1. Pitocin je uvolňován odlišně

Oxytocin je uvolňován do těla pomocí pulzace. Přichází přerušovaně, aby si tělo mohlo odpočinout. Pitocin je podáván intravenózně nepřetržitě. To způsobuje delší a silnější kontrakce, které dítě či placenta nemusí zvládnout, připravují tedy dítě o kyslík.

2. Pitocin brání tělu uvolňovat endorfiny

Když rodíte přirozeně, vaše tělo odpovídá na kontrakce a oxytocin uvolňováním endorfinů, morfinu podobná látka, která pomáhá předcházet a tišit bolest. Když přijímáte Pitocin, tělo nemůže uvolňovat endorfiny, navzdory tomu, že jste v bolestech.

3. Pitocin není stejně efektivní při dilataci čípku

Když dítě uvolňuje oxytocin, působí velmi dobře na děložní svaly, což způsobuje rozšiřování děložního hrdla. Pitocin pracuje pomaleji a s menším účinkem, což znamená, že musí být použito více Pitocinu, aby účinkoval.

4. Pitocin nemá vrchol při porodu

Při přirozeném porodu tělo zajistí strmý nárůst hladiny oxytocinu v konečné fázi porodu, aby byl stimulován vypuzovací reflex plodu umožňující rychlejší a snadnější porod. Pitocin je regulován průběžně a tak neumožňuje toto zvýšení na konci.

5. Pitocin narušuje bonding

Jestliže tělo uvolňuje oxytocin, známý také jako hormon lásky, zajišťuje bonding matky s dítětem po porodu. Pitocin narušuje vnitřní uvolňování oxytocinu a narušuje proces utváření rané vazby.

Vašemu tělu vlastní přírodní oxytocin je v mnoha ohledech lepší než Pitocin. Navíc existují způsoby, jak zvýšit uvolňování přírodního oxytocinu, zahrnující kontakt kůže na kůži, milování, kojení a další.

Takže pokud jste postavena před možnost vyvolání porodu, měla byste se zeptat svého poskytovatele péče, jestli je tak skutečně činěno skrze zdravotní důvody nebo jestli je to něco, co by mohlo zlepšit více času a trpělivosti.

Zdroj: 5 Ways Pitocin is Different than Oxytocin

Poznámka na závěr.: Z definice normálního porodu Světové zdravotnické organizace vyplývá, že normální je porod mezi 37. a 42. týdnem těhotenství. Vyvolávání porodu dříve jak po 42. týdnech bez zjevného zdravotního důvodu (zkalená plodová voda, nepravidelnosti na KTG apod.) není opodstatněné.

Ilustrativní video o působení Pitocinu:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.