Snížení potřeby umělého oxytocinu díky příjemnějšímu prostředí

Prostředí, ve kterém se rodí, významně ovlivňuje potřebu umělého oxytocinu. Studie radí, aby byly porodní postele vyhozeny z porodních místností a byly nahrazeny podpůrnými pomůckami a velkou, pohodlnou matrací v rohu místnosti se spoustou polštářů. Udělejme porodní místnosti příjemnější a rození bude příjemnější taktéž.

Těhotenství nemusí znamenat těžkou práci: Rození bez porodní postele snižuje potřebu umělého oxytocinu k urychlení pomalého porodu

ScienceDaily (7. 7. 2009): Pilotní studie Torontské univerzity – změna obvyklého zařízení porodního pokoje odebráním standardního, klinického lůžka, a přidáním relaxačních pomůcek, přinesla 28% pokles použití umělého oxytocinu, silného léku k urychlení pomalého porodu.

Studie zvaná PLACE (Pregnant and Labouring in an Ambient Clinical Environment) byla publikována v aktuálním vydání časopisu Birth.

Navíc, více jak 65 % rodiček v uklidňujícím pokoji, ve srovnání s 13 % v standardním porodním pokoji, uvedlo, že strávili méně než polovinu jejich nemocničního porodu ve standardním porodnickém lůžku.

Studie PLACE vedené doktorkou Ellen Hodnettovou, profesorskou  Bloombergovy fakulty ošetřovatelství a Heather M. Reismanovou předsedkyní Výzkumu perinatálního ošetřovatelství na Torontské univerzitě, zahrnovala 62 žen ve dvou torontských výukových nemocnicích.

Hodnettová navrhla řadu jednoduchých, ale radikálních úprav standardního nemocničního porodního pokoje, se záměrem obklopit ženy a jejich ošetřovatele specifickými typy sluchových, vizuálních a hmatových stimulů.

„Odstraněním standardního porodnického lůžka vysílalo signál, že to není jediné místo, kde mohou ženy rodit,“ řekla Hodnettová. Přenosná, dvakrát tak velká matrace s množstvím velkých, pohodlných polštářů byla umístěna v rohu uklidňujícího pokoje. Zářivkové světlo bylo tlumené, a DVD s oceánskými plážemi, vodopády a dalšími uklidňujícími pohledy byly promítány na stěnu. Široká varieta hudby byla také dostupná.

„Záměrem bylo umožnit ženám možnost volně se pohybovat během porodu, umožnit blízký kontakt s jejich podporou a podporovat pocit klidu a důvěry,“ říká Hodnettová.

Reakce na uklidňující pokoj byly ohromně pozitivní, protože respondentky byly potěšeny možností volného pohybu a s pomocí se zvládáním porodu. Uvedly také, že přijímaly více pozornosti a podpory jeden na jednoho od svých ošetřujících.

„Tato studie vznáší otázky o předpokladech základního návrhu typického nemocničního porodního pokoje,“ říká Hodnettová. „Prostředí porodu, zdá se, ovlivňuje chování každého v něm – rodící ženu stejně jako ty, kteří o ni pečují.“

Hodnettová doufá v další, větší, randomizované kontrolované studie.

Zdroj: Nechcete umělý oxytocin? Vyhoďte porodní postel z místnosti! Úžasná studie.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.