Statistické údaje z roku 2013

Vybraná data ze statistického sborníku Rodička a novorozenec 2013

V roce 2013 proběhlo 103 902 porodů. Z nich bylo shledáno fyziologickými 86,3 %, suspektními 14,1 % a patologickými 1,1 %.

Míra císařských řezů byla 25 %, z toho plánovaných před porodem 43,2 %, akutních před porodem 16,7 %, plánovaných během porodu 7,2 % a 32,9 % akutních během porodu. Celkově  50,4 plánovaných, 49,6 % akutních. Ze všech císařských řezů bylo 33,5 % z důvodu polohy plodu koncem pánevním.

Epiziotomie (nástřih hráze) byla provedena v 31,6 % (ku všem porodům), respektive v 42,4 % vaginálních porodů.

Léky podávané při porodu:

Celkem: Z toho u vaginálních porodů:
Uterotonika 80,8 % 81,8 %
Uterolytika* 3,0 % 1,7 %
Spasmolytika 27,8 % 32,1 %
Analgetika – opiáty 16,5 % 11,3 %
Analgetika – ostatní 17,2 % 15,0 %
Antibiotika 32,3 % 18,5 %
Transfuze 0,5 % 0,4 %
Bez medikace 15,8 % 15,7%

Uterolytika – léky zpomalující či zastavující děložní činnost.

Dle statistiky bylo porodů bez komplikací 49,6 %.

Pozitivní je nárůst porodů bez medikace o tři procentní body oproti předešlému roku.

Zdroj: Rodička a novorozenec 2013, ÚZIS, ISBN: 978-80-7472-138-0, dostupné online na adrese <http://www.uzis.cz/system/files/rodnov2013.pdf>, datum: 18. 1. 2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.