Statistické údaje z roku 2012

Vybraná data ze statistického sborníku Rodička a novorozenec 2012

V roce 2012 proběhlo 105 790 porodů. Z nich bylo 91 279 shledáno fyziologickými (86,3 %), 14 973 suspektními (14,2 %) a 1 178 patologickými (1,1 %).

Míra císařských řezů byla 25 %, z toho plánovaných před porodem 41,4 %, akutních před porodem 16,2 %, plánovaných během porodu 8,4 % a 34 % akutních během porodu. Celkově  49,8 plánovaných, 50,2% akutních.Ze všech císařských řezů bylo 29,2 % z důvodu polohy plodu koncem pánevním.

Epiziotomie (nástřih hráze) byla provedena v 33,9 % (ku všem porodům), respektive v 45,2 % vaginálních porodů.

Léky podávané při porodu:

Celkem: Z toho u vaginálních porodů:
Uterotonika 83,5 % 83,3 %
Uterolytika* 3,3 % 1,8 %
Spasmolytika 29,5 % 33,8 %
Analgetika – opiáty 16,9 % 12,2 %
Analgetika – ostatní 16,6 % 14,4 %
Antibiotika 35,4 % 22,0 %
Transfuze 0,5 % 0,4 %
Bez medikace 12,8 % 13,0%

Uterolytika – léky zpomalující či zastavující děložní činnost.

Zajímavé je porovnání porodů uvedených jako bez komplikací (48 %) s údajem o porodech bez medikace (12,8 %). I z metodiky statistiky ÚZIS vyplývá, že medikovaný porod je brán jako běžný, nekomplikovaný porod. Tedy norma.

Zdroj: Rodička a novorozenec 2012, ÚZIS, ISBN: 978-80-7472-087-1, dostupné online na adrese <http://www.uzis.cz/system/files/rodnov2012.pdf>, datum: 18. 1. 2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.