Proč plná placentární transfuze?

Výhody, které přináší dotepaný pupečník.

Proč byste neměli chtít, aby lidé, které znáte a milujete, měli zdravé děti? Kdyby existoval jeden jednoduchý způsob, kterým můžete při porodu zajistit lepší začátek tím, že dáte novorozenci úžasný dar, uděláte to, že ano? Plná placentární transfuze jednoduše zajistí maximální výhodu z jedinečného zdroje života. Nechat přírodu dělat svou práci tím, že placenta poskytne tolik potřebný objem krve Vašemu drahocennému novorozenci.

V čase porodu je jedna třetina krve dítěte v placentě. Když je pupečník ponechán nepřerušený, část této krve putuje do dítěte v prvních minutách jeho života. V prvních týdnech života se přebytek červených krvinek rozloží a železo z nich uvolněné se uloží pro budoucí využití.

Během prvních šesti měsíců života probíhá u dítěte rychlý růst a rozvoj, včetně pokročilého rozvoje neurologického systému. Uložené železo pomáhá při pokrývání neuronů látkou zvanou myelin. Myelin je jako izolační materiál, který umožňuje rychlejší přenos impulsů mezi neurony (buňkami nervového systému).

Nedávná (někde stále ještě současná) intervenční praxe odebírá tyto krevní buňky vašemu dítěti, ačkoliv jsou důležité pro jeho zdraví. V prvních měsících dětství vaše dítě skutečně potřebuje plný objem krve a zvláště železo, pro jehož doručení je placenta navržena. Železo je v prvních měsících novorozencova života velmi potřebné, přičemž placenta poskytuje jeho značnou část.

Prakticky, dítě bez dostatečných zásob železa je ohroženo pomalejším přenosem elektrických impulsů. Byl proveden výzkum dětí, který srovnával vývoj dětí s adekvátními zásobami železa s těmi, které tyto zásoby neměly. Jedna studie zjistila, že anemické děti dosahovaly nižších hodnot IQ v 19 letech v průměru o 8 – 10 bodů.

Další studie zjistila, že sociálně-emocionální chování dětí je negativně ovlivněno nedostatkem železa, ať už s či bez anémie.

Jiná studie zjistila horší motorické funkce u dětí s nedostatkem železa, s anémií či bez. Toto je obzvláště znepokojivé, protože nedostatek železa bez anémie není detekován běžnými screeningy a navíc je více rozšířen, než nedostatek železa s anémií.

Představte si, že každý nervový impuls je zpomalen kvůli špatnému obalu. Schopnost dětí učit se a prozkoumávat své okolí by byla omezena.

Pro optimální neurologický rozvoj potřebují děti adekvátní zásoby železa.

Když se dítě narodí, až 30 % potřebného krevního objemu je v placentě. Po porodu dochází k přesunu krve z placenty do dítěte. Nejen, že je to krev potřebná pro zásobu železa na prvních pár měsíců, je také nápomocna, když dítě začíná používat plíce k získání kyslíku a používat ledviny k čištění krve od odpadních látek. Před porodem získává dítě všechny živiny a posílá zpět odpadní látky skrz placentu. Změny, které se odehrávají s krevním oběhem dítěte po porodu se nazývají „přechod“. Jak dítě přechází na používání vlastních plic, vyžaduje to extra objem krve z placeny k „přípravě“ plic. Výzkumy ukazují, že krev, která byla dlouhou dobu vyloučena z oběhového systému dítěte okamžitým přerušením pupeční šňůry při porodu, je ve skutečnosti velice důležitá pro dítě, aby se vyrovnalo s životem mimo dělohu.

Výhoda plné placentární transfuze znamená, že dítěti není odepřen objem krve potřebný pro zajištění fungování orgánů, které měly snížený průtok krve v děloze.

Poskytnout vašemu dítěti výhody, které přirozeně potřebují, zahrnuje:

  • plný objem krve;
  • plný přenos železa.

Nenechte okrást své dítě o tyto výhody předčasným (okamžitým) přerušením pupečníku.

Nespokojte se s ničím menším, než s plnou placentární transfuzí pro každého novorozence!

Ujistěte se, že poskytovatel péče zná opožděné přerušení pupeční šňůry nejméně o jednu minutu po porodu. Nejlépe má dojít k přerušení až po dotepání pupečníku, což značí, že převod krve z placenty do dítěte je kompletní a že dítě využívá výhody plné placentární transfuze.

Zdroje:

  • Andersson O, Hellstrom-Westas L, Andersson D Domeliof M (2011). Effect of delayed versus early umbilical cord clamping on neonatal outcomes and iron status at 4 months: a randomised controlled trial. British Medical Journal, 343 (7836): 1244
  • Chaparro CM, Neufeld LM, Alavez GT, Cedillo RE, Dewey KG (2006). Effect of timing of umbilical cord clamping on iron status in Mexican infants: a randomised controlled trial. Lancet, 367 (9527): 1997-2004.
  • Lozoff B, Clark KM, Jing Y, Armony-Sivan R, Angelilli ML, Jacobson SW (2008). Journal of Pediatrics, 152 (5): 696-702, 702.31-3.
  • Lozoff B, Jimenez E, Smith JB (2006). Double Burden of Iron Deficiency in Infancy and Low Socioeconomic Status. A Longitudinal Analysis of Cognitive Test Scores to Age 19 years. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 160 (11): 1108-13.
  •  Mercer J, Skovgaard R, Erikson-Owens D (2008). Fetal to neonatal transition: first, do no harm. In: Downe S ed. Normal childbirth, evidence and debate. Edinburgh: Churchill Livingstone:149-74.
  • Shafir T, Angulo-Barroso R, Jing Y, Angelilli ML, Jacobson SW, Lozoff B (2008). Iron deficiency and infant motor development. Early Human Development, 84 (7): 479-85.
  • Wylie L, Bryce H (2008). The Midwives‘ Guide to Key Medical Conditions; Pregnancy and Childbirth. Edinburgh: Churchill Livingstone.

Originál v angličtině: http://www.fullbloodbenefit.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.