Studie srovnávající riziko poporodního krvácení u plánovaných domácích a nemocničních porodů

Relativní riziko poporodního krvácení u plánovaných domácích porodů ve srovnání s plánovanými nemocničními porody: Výsledky observační studie více jak 500 000 žen ve Velké Británii

Pozadí studie:

Cílem studie je porovnat pravděpodobnost poporodního krvácení mezi ženami, které si vybraly domácí porod, s pravděpodobností poporodního krvácení mezi těmi, které si vybraly plánovaný nemocniční porod. Toto je observační studie zahrnující druhotnou analýzu mateřských záznamů užívající modelování binární logistickou regresí. Data se vztahují na těhotenství žen, které přijaly péči v jedné z patnácti nemocnic v dřívější oblasti Lékařského úřadu Severozápadní Temže, a která vyústila v živě- či mrtvorozené v letech 1988 až 2000 včetně, kromě vysoce rizikových těhotenství, neplánovaných domácích porodů, předčasných porodů, plánovaných císařských řezů a vyvolávaných porodů.

Výsledky:

I po úpravě známých zkreslujících jevů jako je parita, pravděpodobnost poporodního krvácení (tj. krvácení se ztrátou větší než 1000 ml) byla značně vyšší u porodů v porodnici než u domácích porodů (poměr pravděpodobnosti 2,5, 95% interval spolehlivosti 1,7 až 3,8). Skupina „domácí porody“ zahrnovala navíc i ty ženy, které byly převezeny do porodnice během porodu či krátce po něm.

Závěry:

Ženy i jejich partneři by měli být poučeni, že riziko poporodního krvácení je vyšší mezi porody plánovanými v porodnici ve srovnání s porody doma. Další výzkum je nutný k porozumění za (a), zdali stejný vzorec platí i pro ostatní život ohrožující kategorie poporodního krvácení, a za (b), proč je porod v porodnici spojen se zvýšenou pravděpodobností poporodního krvácení. Jestliže je to způsobem, jakým je porod v porodnicích veden, měly by být provedeny změny v praktikách, které ohrožují bezpečnost rodících žen.

Zdroj:Nove, Andrea, Berrington, Ann and Matthews, Zoë (2012) Relative risk of postpartum haemorrhage in planned home birth, compared with planned hospital birth: Results of an observational study of over 500,000 maternities in the UK. BMC Pregnancy & Childbirth, 12, (1), 130. (doi:10.1186/1471-2393-12-130). (PMID:23157856).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.