Techniky ochrany hráze v druhé době porodní

Pozadí studie: Většina vaginálních porodů je spojena s určitým poraněním genitálního traktu. Nemocnost spojená s perineálním traumatem je značná, zvláště když jde o trhliny třetího a čtvrtého stupně.  Jsou používány různé techniky a zásahy k zabránění poranění hráze. Tyto intervence zahrnují masáž hráze, teplý obklad a další techniky.

Cíle: Cílem této studie je zjistit vliv technik ochrany perinea během druhé doby porodní na výskyt poranění hráze.

Výzkumné metody: Prozkoumána byla Cochranova databáze výzkumů ve skupině Těchotenství a porod (20. květen 2011), Cochranova databáze kontrolovaných studií (Cochrane Library 2011, vydání 2. ze 4), MEDLINE (leden 1966 až 20. květen 2011) a CINAHL (leden 1983 až 20. květen 2011).

Kritéria výběru: Publikované a nepublikované randomizované a kvazi-randomizované kontrolované studie hodnotící některou z popsaných perineálních technik během druhé doby porodní.

Sběr dat a analýza: Tři autoři recenze nezávisle vyhodnocovali studie pro zařazení do recenze, extrahovali data a hodnotili metodologickou kvalitu. Údaje byly zkontrolovány z hlediska přesnosti.

Hlavní výsledky: Bylo zařazeno 8 studií zahrnujících 11 651 randomizovaných žen. Značný účinek na snížení výskytu trhlin třetího a čtvrtého stupně měl teplý obklad (poměr rizik [PR] 0,48 při 95% intervalu spolehlivosti [IS] 0,28 – 0,84 {dvě studie čítající 1 525 žen}). Značný účinek měla také masáž oproti technice „ruce-pryč“ na snížení počtu natržení třetího a čtvrtého stupně (PR 0,52 při 95% IS 0,29 – 0,94 {dvě studie čítající 2 147 žen}). Technika „ruce pryč“ (nebo „připraveny“) oproti „ruce na“ neměla žádný vliv na natržení třetího či čtvrtého stupně, byl však pozorován značný účinek techniky „ruce pryč“ na snížení míry eipziotomie (PR 0,69 při 95% IS 0,5 – 0,96 {dvě studie, 6 547}).

Závěry autorů: Užití teplého obkladu na perineum je spojováno se sníženým výskytem poranění hráze. Procedura se ukázala být akceptovatelná jak pro ženy, tak pro porodní asistentky. Proto by tento postup měl být ženám nabídnut.

Zdroj: Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.