Co chrání novorozence před nedostatkem železa?

Dostatek železa u malých dětí je velmi důležitý pro jejich zdravý vývoj – jak fyzický, tak i psychický. Je prokázáno, že opožděné přerušení pupečníku brání deficitu železa a tím i následným nemocem způsobených právě jeho nedostatkem. Proč je tedy stále běžnou praxí okamžité přerušení pupečníku?

Opožděné přerušení pupeční šňůry chrání novorozence před nedostatkem železa

Přeloženo z webu British Medical Journal

 

Vyčkáním nejméně tří minut před přerušením pupeční šňůry u zdravých novorozenců zlepšuje jejich hodnoty železa ve čtyřech měsících, podle výzkumů publikovaných na bjm.com.

Opožděné přerušení pupečníku není spojeno s novorozeneckou žloutenkou či dalšími vedlejšími účinky a mělo by být standardní péči při nekomplikovaných těhotenstvích, dodává studie.

Nedostatek železa a chudokrevnost z nedostatku železa jsou hlavními zdravotními problémy malých dětí na celém světě a jsou spojovány se špatným rozvojem nervové soustavy. Malé děti jsou obzvláště ohroženy kvůli vysokým požadavkům na železo během jejich rychlého růstu.

Zatímco uznávané výzkumy ukazují, že opožděné přerušení pupečníku může bránit nedostatku železa, jsou zde nejednoznačné výsledky týkající se rizika novorozenecké žloutenky  a dalších zdravotních problémů.

Proto autoři včele s Ola Anderssonem, konzultantem v neonatologii v nemocnici v Hallandu ve Švédsku, a Magnusem Domellöfem, docent pediatrie na Univerzitě v  Umeå, zkoumali vliv pozdního přerušení pupeční šňůry ve srovnání s včasným přerušením na stav železa u dětí ve čtyřech měsících ve Švédské krajské nemocnici.

Čtyři sta novorozenců narozených v termínu po nízkorizikovém těhotenství bylo zahrnuto do studie. Některým byla pupeční šňůra přerušena minimálně po třech minutách a ostatním byla přerušena maximálně po deseti vteřinách po porodu.

Výsledky ukazují, že děti, kterým byl pupečník přerušen opožděně, měli lepší hladiny železa ve čtyřech měsících věku a vyskytovalo se u nich méně případů novorozenecké anémie.

Vědci odhadují, že na každých 20 dětí, kterým je přerušen pupečník opožděně, připadá jeden případ nedostatku železa, kterému bylo tímto zabráněno, bez ohledu na to, zdali mělo dítě také anémii. Navíc, opožděné přerušení pupečníku nebylo spojováno s žádnými vedlejšími účinky na zdraví.

Autoři uzavírají studii s tím, že opožděné přerušení pupeční šňůry „by mělo být považováno za standardní péči u donošených dětí po nekomplikovaném těhotenství.“

V doprovodném úvodníku, Dr. Patrick van Rheenen, konzultant pediatrie na Groningenské univerzitě v Nizozemí, říká, že nyní existuje dostatek důkazů pro podpoření opožděného přerušení pupeční šňůry.

Říká: „Bilance rizika pro matku a benefitů pro dítě v souvislosti s opožděným přerušením pupečníku je nyní jasně ve prospěch dítěte. Kolik důkazů je ještě potřeba k přesvědčení porodníků a porodních asistentek, že to stojí za to, počkat aspoň tři minuty a umožnit placentární transfuzi, a to i ve vyspělých zemích?

Zdroj: Delayd cord clamping protects new born babies from iron deficiency

1 komentář u “Co chrání novorozence před nedostatkem železa?

  1. Kolik důkazů je ještě potřeba to nevím, ale vím jistě, že to musí být důkazy jiného kalibru. Například změna výuky fyziologie poporodní adaptace na lékařských fakultách. Zde je pro příklad bakalářská práce z roku 2008: http://is.muni.cz/th/176545/lf_b/BAK.PRACE.pdf -jasně ukazuje, čemu se v současné době věří – že k zahájení dýchání je třeba značného úsilí a primární roli hrají plíce. Existují však důkazy, podle kterých je primární změnou potřebnou k zahájení dýchání dostatečné prokrvení plicních kapilár – až díky němu dojde k rozpětí alveolů. Je to systém hadic, které napnou alveolus tlakem krve. Rovněž díky osmotickému tlaku krve v kapilárách dojde k okamžitému vstřebání hypotonické plodové vody, která je před prvním vdechem přítomna v plicích. Teprve potom může dojít k prvnímu nádechu – a to již bez zvláštního úsilí. Pro naplnění plicního řečiště je ovšem nezbytné, aby se sem přesunula krev z placenty, k čemuž dojde pouze v případě, že je ponechán pupečník intaktní, aby se mohla placentární krev do plic přesunout. Je to zcela opačný pohled na fyziologii, než je na zdravotnických školách vyučován – ale velmi logický. Podobně bylo pro člověka stojícího na Zemi obtížné si představit, že se Země točí kolem Slunce a ne naopak. Vždyť je to konečně vidět na první pohled, že Slunce krouží kolem Země. Stačí se podívat na oblohu, ne?
    Podle mého názoru tedy nejde v první řadě o dostatek železa ale hlavně o to, že při okamžitém přerušení pupečníku dítě připravíme o kyslík i krvinky = transportéry kyslíku – a tedy je pořádně přidusíme. První vdechy jsou totiž po stránce okysličení málo účinné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.