Studie: Chcete se vyhnout zbytečným zásahům? Roďte v porodním domě!

Většina žen, které nechtějí rodit v porodnici právě kvůli mnohým rutinním zásahům, by volily porod v porodním domě. Za pravdu jim dává i studie. Bohužel v České republice žádný takový porodní dům, běžný v zemích na západ o nás, neexistuje. Jeho zřízení je bráněno nechutí takový porodní dům povolit. Co konkrétně studie říká a čemu se porodem v porodním domě vyhneme?

Mateřské a novorozenecké výsledky v porodním centru a v nemocnici

 

Cíl: Srovnání mateřských a novorozeneckých výsledků u nízkorizikových žen u asistovaných porodů v porodním centru a v nemocnici.

Metody: Průřezová studie provedena na reprezentativním vzorku nízkorizikových žen v Sao Paulu (Jihovýchodní Brazílie), od roku 2003 do roku 2006. Studie zahrnovala 991 žen, které porodily dítě v porodním centru a 325 žen, které porodily v nemocnici. Data byla získávána z lékařských záznamů. Srovnávací analýza byla provedena u všech žen, které byly rozděleny podle parity. Byl použit test chi-kvadrát a Fisherův přesný test k porovnání výsledků mezi ženami, které porodily v porodním centru a těmi, které porodily v nemocnici.

Výsledky: Ve studii bylo rovnoměrné rozložení žen podle parity (45,4 % bylo prvorodiček, 54,6 % bylo s jedním či více předchozími těhotenstvími). Statisticky významné rozdíly byly nalezeny u frekvence amniotomie (častější u prvorodiček v nemocnici), použití oxytocinu během porodu a užití analgezie po porodu (oba častější mezi ženami různé parity rodící v nemocnici). Míra epiziotomie byla vyšší u prvorodiček v obou skupinách – v porodním centru i v nemocnici. Novorozenecké zásahy byly častější v nemocnici a zahrnovaly aspiraci horních cest dýchacích, žaludeční aspiraci, výplach žaludku a použití kyslíkové masky. Další události, které se častěji vyskytovaly v nemocnici zahrnovaly porodní nádor, dýchací potíže a přijetí na novorozeneckou jednotku intenzivní péče. Nebyl zde žádný rozdíl v Apgar skóre v pěti minutách či případech mateřských či perinatálních úmrtích.

Závěr: Péče v porodních centrech zahrnovala méně intervencí a srovnatelné mateřské a novorozenecké výsledky s těmi v nemocnicích.

Zdroj: Maternal and neonatal outcomes at an alongside birth center and at a hospital.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.