Plánovaný císařský řez zvyšuje riziko onemocnění dýchacích cest u termínových novorozenců

Plánovaný císařský řez zvyšuje riziko vážných onemocnění dýchacích cest u novorozenců narozených v termínu. Více ve studii publikované lékařským časopisem British Medical Journal…

Riziko onemocnění dýchacích cest u termínových novorozenců porozených plánovaným císařským řezem: kohortní studie

 

ABSTRAKT

Cíl: Prozkoumat spojitost mezi plánovaným císařským řezem a onemocněním dýchacích cest novorozenců a důležitost načasování plánovaných císařských řezů. 

Návrh: Kohortní studie s prospektivně sbíranými daty z kohorty narození Aarhus v Dánsku.

Prostředí: Porodnické dodělení a neonatologické oddělení univerzitní nemocnice v Dánsku.

Účastníci: Všechny živě narozené děti bez malformací, v gestačním věku mezi 37. a 41. týdnem, narozené mezi 1. lednem 1998 a 31. prosincem 2006 (34 458 dětí).

Hlavní míry výsledků: Onemocnění dýchacích cest (přechodná trachypnoe u novorozence,  syndrom dechové tísně, přetrvávající plicní hypertenze novorozence)  a vážné onemocnění dýchacích cest (terapie kyslíkem více než dva dny, nosní CPAP*, nebo potřeba mechanické ventilace).

Výsledky: 2687 dětí bylo porozeno plánovaným císařským řezem. V porovnání s novorozenci určenými k vaginálnímu porodu, zvýšené riziko onemocnění dýchacích cest bylo zjištěno u dětí porozených plánovaným císařským řezem v 37. týdnu (míra pravděpodobnosti 3,9; 95 % interval spolehlivosti 2,4 – 6,5), v 38. gestačním týdnu (3,0; 2,1 – 4,3) a v 39. týdnu (1,9; 1,2 – 3,0).  Zvýšené riziko vážných respiračních onemocnění ukázalo stejný vzorec, ale s vyšší mírou pravděpodobnosti: pětinásobný nárůst byl zjištěn v 37. týdnu (5,0; 1,6 – 16,0). Tyto výsledky zůstaly v podstatě beze změny po vyloučení těhotenství komplikovaných cukrovkou, preeklapmsií a intrauterinní růstovou retardací, či u polohy koncem pánevním.

Závěr: V porovnání s novorozenci narozenými vaginálně či akutním císařským řezem, ti narození plánovaným císařským řezem v termínu měli zvýšené riziko celkových a vážných onemocnění dýchacích cest.  Relativní riziko se zvyšuje s klesajícím gestačním věkem.

Zdroj: Research – Risk of respiratory morbidity in term infants delivered by elective caesarean section: cohort study 

*  angl. zkr. continuous positive airway pressure. Ventilační režim, druh neinvazivní mechanické ventilace u spontánně dýchajícího pacienta, která se uskutečňuje pomocí obličejové nebo nazální masky. Tlak v dýchacích cestách převyšuje tlak atmosférický během nádechu i výdechu, to zvýší funkční reziduální objem čímž dojde ke zlepšení okysličení krve, pokud je hypoxemie způsobena nedostatečným plicním objemem. [http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/cpap]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.