Co je porodní dům?

V poslední době se začíná hovořit o zřízení porodních domů i v Česku. Ty, které touží po přívětivější porodní péči, tento krok vítají. Stále velká část společnosti je však z různých důvodů proti. Ve valné většině zaznívají názory, že „přece to u nás funguje, tak proč něco měnit“. V ostatních evropských zemích porodní domy běžně fungují a nikdo se nepozastavuje nad tím, zdali mají či nemají v systému porodní péče místo. Pojďme si tedy aspoň nastínit, co to porodní dům je.

Porodní centrum (porodní dům)

Porodní centrum je zdravotnické zařízení, ve kterém pracují zdravotní sestry, porodní asistentky a/nebo porodníci, kde rodí ženy, kterým můžou asistovat duly či kouči. V přítomnosti rodičky mohou duly asistovat porodním asistentkám a ulehčit porod. Porodní asistentky monitorují porod a stav matky i plodu během porodu. Pokud matka potřebuje další lékařskou pomoc, je převezena do nemocnice. Některé nemocnice nyní zřizují porodní centra ve svém zařízení jako alternativu k high-tech porodním oddělením běžných ve většině nemocnic.

Porodní centrum představuje domáčtější prostředí než nemocniční porodní oddělení, typicky s více možnostmi během porodu: jídlo/pití, hudba a přítomnost rodiny či přátel, pokud je to požadováno. Ostatní vlastnosti zahrnují také neinstitucionální nábytek jako velké postele, dostatečně velké pro oba, matku i otce, porodní vany či sprchy pro porody do vody. Dekorace zdůrazňují normálnost porodu. V porodním centru se ženy mohou během porodu chovat spontánně, mohou klečet, chodit a zkoušet různé polohy pomáhající porodu. Je podporován aktivní porod. Délka setrvání po porodu je kratší v porodním centru; někdy pouze 6 hodin po porodu jde matka a dítě domů.

Srovnání s péči v porodnicích

Metaanalýza vysoké úrovně srovnávala tradiční nemocniční porody s „domáčtějšími“ podmínkami v anebo blízko konvenčních nemocničních porodních odděleních. Ve srovnání s tradičními nemocničními odděleními,  domácké prostředí zahrnovalo trend směrem k nárůstu spontánních vaginálních porodů, kojení v šesti až osmi týdnech a pozitivní pohled na péči. Studie také zjistila, že porod v alternativním porodním centru snižoval pravděpodobnost užití epidurálu, oxytocinu a epiziotomie. Nebyl zjištěn žádný vliv na vážnou perinatální či mateřskou morbiditu/mortalitu a další nepříznivé vlivy na stav novorozence či poporodní krvácení.

Zdroj: Birthing center 

Další užitečné informace:
Studie srovnávající porody v porodnici a porodním domě

Video o porodních domech v Německu:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.