Nová studie o nejlepších způsobech tišení bolesti během porodu

Rodičky mají celou řadu možností, co se týká tlumení bolesti; od epidurálu a opiátů až po masáž či hypnózu. Která metoda je však nejlepší? Rozsáhlá studie britských vědců zjistila, že epidurály jsou účinnější, avšak mají více nežádoucích účinků pro matku i dítě. Bez-lékové metody tišení bolesti fungují také a s méně vedlejšími účinky, avšak další zkoumání jejich účinnosti je potřebné.

Vědci z Liverpoolské, Warwické a Manchesterské Univerzity spojily síly v recenzi více jak 300 studií o bolesti při porodu z Cochrane Collaboration, uznávané mezinárodní vědecké skupiny.

Tato recenze našla pádný důkaz, že epidurály – injekce léků proti bolesti mezi páteřní kosti – zmírňuje porodní bolesti. Avšak epidurály zvyšují počet vaginálních porodů vyžadujících použití kleští, nástroje používaného k vybavení dítěte v tísni. Epidurály také zvyšují riziko nízkého krevního tlaku u matky, stejně jako další nežádoucí účinky jako je obtížné močení.

Bylo málo důkazů o inhalovaných lécích proti bolesti při porodu, jako je plyn oxidu dusného,  ačkoliv výzkum stále doporučuje jejich použití. Inhalační analgezie byla spojena s nevolností, zvracením a závratěmi.

Lokální anestetika nervové blokády a neopioidní léky (Tylenol a NSAID) mohou také pomoci ženám ke zmírnění porodních bolestí, ale nervová blokáda také způsobovala závratě, pocení a brnění. A více dětí mělo nízkou srdeční frekvenci.

Ženy vyhledávající přirozenější porod mohou využít řady uvolňujících metod nezahrnujících léky, jako je ponoření do vody, relaxační techniky, akupunktura a masáže. Ženy hlásily úlevu a lepší uspokojení u všech čtyř metod. Relaxace a akupunktura navíc snížily používání kleští a akupunktura snížila počet císařských řezů.

„Většina metod nefarmakologického tišení bolesti je neinvazivních a zdají se být bezpečné pro matku a dítě, nicméně jejich účinnost je nejasná, vzhledem k omezeným kvalitním důkazům,“ poznamenávají autoři studie. „V mnoha recenzích pouze jedna či dvě studie poskytly výstupní data pro analýzu a celková metodologická kvalita těchto studií byla nízká. Výzkum vysoké kvality je potřebný.“

Vědci zjistili „nedostatečné důkazy pro vynesení rozhodnutí“ o účinnosti opioidů tišících bolest (injekce pethidinu a příbuzných léků), stejné jako hypnózy, biofeedbacku, injekcích se sterilní vodou, aromaterapii a TENS (mírný elektrický proud procházející kůží).

Autoři říkají, že ženy by měly být poučeny o výhodách a nežádoucích účincích všech dostupných metod tišících bolest. A měly by bez obav používat jakékoliv tišení bolesti, o kterém si myslí, že jim nejvíce pomůže. Ženy, které si zvolí porod bez léků, by měly mít také záložní plán pro úlevu od bolesti, jestliže se jejich původní volba ukáže během porodu jako neúčinná.

Zdroj: New Study on Best Ways to Relieve Pain During Childbirth

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.