Proč vědecké studie?

Otázka, proč studovat vědecké studie, když se zajímám o porod, určitě napadla každého z nás. Odpověď na ní je sice jednoduchá, ale ne příliš stručná. Proč se tedy o vědecké studie, které zkoumají nejrůznější aspekty porodu, zajímat?Vědecké studie zkoumající problematiku zdraví, nemocí a jejich léčby mají s medicínou, potažmo zdravotnictvím, tu souvislost, že by z nich měly nejrůznější postupy vycházet. Takové medicíně se říká Evidence Based Medicine (dále EBM), tedy medicína založená na důkazech. Medicína založená na důkazech je interpretována jako „vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty“ [1].

Tradiční medicína vychází z empirie a často se opírá pouze o autority. Proto mnohé léčebné metody a prostředky jsou neúčinné. [2] Bohužel v některých oblastech, jako je například porodnictví, stále převládá spíše tato klasická medicína založená na autoritách, nikoliv na vědeckých důkazech. Pak není divu, že se prvorodičky rutinně nastřihávají či používá zakázaná Kristellerova exprese.

Určitou zaštiťující organizací medicíny založené na důkazech je Cochrane Collaboration, která mimo jiné poskytuje řadu vědeckých důkazů přímo na svých stránkách (The Cochrane Library)

Odpovědí na otázku „Proč vědecké studie?“ je, že pokud danou problematiku již zpracovává některá vědecká studie, měli bychom se řídit výsledky právě takovéto studie. Pokud chceme zjistit, co je skutečně to nejlepší, co můžeme v souvislosti se svým zdravím udělat, musíme v prvé řadě vědět, jaké jsou nejlepší současné důkazy a zaměřit se na poskytovatele, jejichž „praxe je založená na důkazech“ [3]. A pokud narazíme na rozpor mezi tím, co nám říkají autority a tím, co medicína založená na důkazech, měli bychom se přiklonit právě k EBM.

[1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Evidence_Based_Medicine

[2] http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1189077725&heslo=Evidence-based%20medicine

[3] http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/evidence-based-practice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.