Statististické údaje z roku 2011

Vybraná data ze statistického sborníku Rodička a novorozenec 2011

V roce 2011 proběhlo 106 329 porodů. Z nich byly 92 132 shledány fyziologickými (86,6 %), 14 939 suspektními (14,0 %) a 1 084 patologickými (1 %).

Míra císařských řezů byla 23,8 %, z toho plánovaných 50,3 % a 49,7 % akutních. 26,9 % císařských řezů bylo z důvodu polohy plodu koncem pánevním.

Epiziotomie (nástřih hráze) byla provedena v 34,9 % ze všech porodů, respektive v 45,75 % vaginálních porodů.

Léky podávané při porodu:

Celkem: Z toho u vaginálních porodů:
Uterotonika 84,3 % 84,3 %
Uterolytika* 3,2 % 1,8 %
Spasmolytika 29,5 % 33,7 %
Analgetika – opiáty 16,5 % 12,7 %
Analgetika – ostatní 16,0 % 14,2 %
Antibiotika 35,6 % 22,8 %
Transfuze 0,5 % 0,3 %
Bez medikace 11,8 % 12,0%

* Uterolytika – léky zpomalující či zastavující děložní činnost.

Zajímavé je porovnání porodů uvedených jako bez komplikací (47,1 %) s údajem o porodech bez medikace (11,8 %). Ženin porod tedy mohl být popsán jako nekomplikovaný, přesto byla nějakým způsobem „léčena“. Při nekomplikovaném porodu bez medikace však stále ještě mohl být proveden například nástřih. Tyto spojitosti se však bohužel neevidují.

Zdroj: Rodička a novorozenec 2011, ÚZIS, dostupný online <http://www.uzis.cz/system/files/rodnov2011.pdf>, datum: 20. 5. 2013

1 komentář u “Statististické údaje z roku 2011

  1. ta míra císařských řezů je hodně podezřelá. Na oddělení kde jsem byla bylo na vozíku určitě přes 10lidí, a to „nevím“ o těch kteří leželi. lůžek tam bylo něco přes 20. To číslo je určitě nějak zmenšené…není to číslo jen těch které byly odvezeny na císaře z přirozeného porodu? Bez těch které ho měly plánovaný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.