Studie zjistila negativní vedlejší účinky syntetického oxytocinu u novorozenců

Vyvolávání a augmentace porodu hormonem oxytocinem nemusí být tak bezpečné pro termínové novorozence jak se dříve věřilo, dle výzkumu prezentovaného na Výročním klinickém zasedání Americké společnosti porodníků a gynekologů. Výzkumníci říkají, že je to první studie tohoto druhu, která prezentuje data o vedlejších účincích užití Pitocinu (syntetického oxytocinu) u novorozenců.

Nitrožilně, Pitocin (značka syntetického oxytocinu), je často používán ke spuštění porodu u těhotné, která přenáší. Je také užíván k udržení zastavujícího se porodu zvýšením frekvence, trváním a intenzitou děložních kontrakcí [t.j. augmentace].

Hlavní výzkumník, lékař Michael S. Tsimis, a spolupracovníci v Beth Israel Medical Center v New Yorku provedli retrospektivní analýzu porodů, které byly vyvolávány či augmentovány oxytocinem. Studie zahrnovala více jak 3 000 žen, které porodily plně donošené novorozence od roku 2009 do roku 2011. Výzkumníci používali Adverse Outcome Index, jeden z několika nástrojů používaných k měření neočekávaných výsledků v perinatálním prostředí a ke sledování porodnické míry nemocí a úmrtnosti.

„Jako skupina praktiků známe vedlejší účinky Pitocinu na matčině straně,“ říká lékař Tsimis, „ale velice málo ze strany novorozence. Tyto výsledky naznačují, že užití Pitocinu je spojeno s negativními účinky na výsledky novorozenců. To podtrhuje důležitost skutečně medicínsky odůvodněného užití Pitocinu.“

Vědci zjistili, že indukce či augmentace porodu oxytocinem je nezávislým rizikovým faktorem pro neočekávané přijetí na novorozeneckou JIP trvající déle než 24 hodin u termínových novorozenců. Augmentace také souvisí s Apgar skóre nižším než sedm v pěti minutách. Apgar je test hodnotící novorozencův fyzický stav v jedné a pěti minutách po porodu založený na vzhledu (zbarvení pokožky), tepu (srdeční činnost), odpovědi grimasou (medicínsky známé jako „reflex dráždivosti“), aktivitě a svalovém napětí a na dýchání (dechová frekvence a intenzita). Dítě, které dosáhne osmi a více bodů je obecně posuzováno jako v dobrém zdraví.

Analýza naznačuje, že užití oxytocinu není tak bezpečné, jak se dříve věřilo a že řádná indikace pro jeho užití by měla být dokumentována pro další studium. „Nicméně, nechceme odradit od užívání Pitocinu, pouze chceme systematičtější a svědomitější přístup k indikaci jeho užití,“ dodává lékař Tsimis.

Zdroj: Study Finds Adverse Effects of Pitocin in Newborns [online]. 2013 [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: http://www.acog.org/About_ACOG/News_Room/News_Releases/2013/Study_Finds_Adverse_Effects_of_Pitocin_in_Newborns#.UYlcHyRSVBs.facebook

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.