Trocha statistiky z českého porodnictví

Porodnická statistika – porovnání roků 2008 a 2009

Často se při diskuzích o českém porodnictví  z úst lékařů ozývá, že respektují porodní plány a nepřistupují k ženám rutinně. Bohužel statistika hovoří zcela něco jiného. Ženám jsou ve velkém prováděny nejrůznější zákroky jejichž nutnost v tak velkém počtu je více než diskutabilní.

Podle očekávání vzrostl počet císařských řezů. Toto stoupání lze předpovídat i do dalších let, vzhledem k trendu růstu císařských řezů na přání a také jako určitá pojistka lékařů před případným soudním sporem. Jejich bezpečnost či prospěšnost je však v řadě případů více než sporná.

Chvályhodný je pokles provedených epiziotomií, avšak pokles o 0,4 procentního bodu není příliš velký. Navíc v porovnání s doporučovanou mírou nástřihů hráze kolem 5 – 10 % je 37 % stále mnoho. Vzhledem k tomu, že počet císařských řezů tvoří nezanedbatelnou část porodů, je vhodné vypočítat míru epiziotomií ne k všem porodům, ale k porodům jiným, než císařským řezem. Z celkového počtu porodů 116 090 bylo 89 189 ukončeno jinak, než císařským řezem. Epiziotomie byla provedena u 42 960 porodů. Z toho nám vyplývá zcela jiné číslo: 48,2 %. Takže můžeme říct, že téměř každé druhé ženě byl proveden nástřih hráze. Jestliže bychom vycházeli z toho, že nástřihy jsou rutinně prováděny převážně prvorodičkám, kterých bylo 58 541, a i z tohoto počtu měly některé císařský řez, dalo by se usoudit, že byl proveden nástřih každé prvorodičce. Toto jsou však již spekulace a tyto čísla nelze ze zdrojů jasně vyčíst.

Stále zarážející vysoké číslo najdeme u použitých léků. Ačkoliv byl zaznamenán mírný pokles u použití uterotonik (oxytocin apod.), je číslo 82 % stále velmi vysoké. Vzhledem k předpokladu, že až 90 % žen může porodit bez zásahů, je toto číslo opravdu zarážející. Jako fyziologický porod bylo označeno 86,8 % případů ze všech porodů. Takže toto číslo se skutečně blíží oněm 90 %. S jistou nadsázkou lze říci, že po příchodu do porodnice dostane každá nastávající maminka oxytocinový koktejl na uvítanou.

Nárůst můžeme sledovat u použití analgetik, které v součtu čítá 27,2 %. U jejich použití je často kladena otázka: Mají vliv na dítě nebo nemají? Na tuto otázku si bude muset každý odpovědět sám za sebe.

O 0,7 procentních bodů více žen porodilo bez jakékoliv medikace. Což je jistě chvályhodné a je to určité naděje pro ženy, které chtějí porodit přirozeně, bez zásahů. Avšak 13,6 % je docela nízké číslo.

Že stále většinu porodů – přes tři čtvrtiny – vedou lékaři, to je neměnná situace.

Pro přehlednost krátká tabulka s nejdůležitějšími daty

Zdroj:

ÚZIS ČR. Rodička a novorozenec 2008 [online]. Praha. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2009 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z WWW: http://www.uzis.cz/system/files/rodnov2008.pdf>. ISBN 978-80-7280-853-3.

ÚZIS ČR. Rodička a novorozenec 2009 [online]. Praha. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2009 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z WWW: http://www.uzis.cz/system/files/rodnov2009.pdf>. ISBN 978-80-7280-911-0.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.