Výzkum vlivu Pitocinu při indukci a augmentaci porodu na úspěšné kojení

Abstrakt

Počet indukovaných a augmentovaných porodů se v posledních desetiletích zvyšuje. (Glantz, 2005). Podle průzkumu Naslouchání matkám II, polovina všech porodů ve Spojených státech je indukována či augmentována Pitocinem anebo jinou syntetickou formou hormonu oxytocinu (Declerq et al., 2006). Oxytocin, přirozeně se vyskytující hormon uvolňovaný v hypofýze, se podílí na stimulaci děložních kontrakcí během porodu a na reflexu spouštění mléka během kojení, výzkumy navíc naznačují, že má také různé účinky na mozek, jako je například vyvolávání mateřského chování. Nicméně, studie ukázaly, že exogenní oxytocin může zasahovat do produkce přirozeného oxytocinu a regulovat jej, a může mít tak nepříznivé účinky na plod a matku. Proto předpovídám, že indukce či augmentace porodu Pitocinem negativně ovlivní kojení po porodu. Navrhovaná studie bude srovnávat LACHT skóre, používané v nemocnicích k měření úspěchu kojení po porodu, dvojic vystavených intravenóznímu Pitocinu před porozením dítěte, s kontrolními dvojicemi, které nebyly vystaveny působení Pitocinu během porodu. Předpokládá se, že dvojice vystavené Pitocinu budou mít značně nižší LATCH skóre než ty v kontrolní skupině. Vzhledem k nesčetným výhodám kojení pro matku i dítě, výsledky této studie budou mít významný dopad na hodnocení běžných praktik během porodu.

Zdroj: Lewis, Megan J., „An Investigation of the Effects of Pitocin for Labor Induction and Augmentation on Breastfeeding Success“ (2012). Scripps Senior Theses. Paper 109. <http://scholarship.claremont.edu/scripps_theses/109>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.