Zachování neporušené hráze versus zdraví novorozence

Neporušená hráz je často spojována s pomalým porodem hlavičky dítěte. Často však je stran tohoto způsobu porodu vznášena kritika, že pomalý porod hlavičky škodí zdraví novorozence. Zkrátka, že jakmile nastane druhá doba porodní, je třeba dítě co nejrychleji dostat ven. Skrývá se však v pomalém porodu skutečné nebezpečí?

Intaktní perineum: Pomalý porod hlavičky nemá negativní vliv na výsledný stav novorozence

Byla provedena retrospektivní studie porovnávající Apgar skóre v 1. a 5. minutě po narození u dvou skupin prvorodiček s cílem zjistit, zdali pomalý porod hlavičky přes intaktní hráz neohrožuje zdraví novorozence. Vzhledem k tomu, že skupina s neporušenou hrází nevykazovala nižší skóre jak v první, tak ani v páté minutě, může být učiněn závěr, že zdraví novorozence není ohroženo pomalým porodem hlavičky přes neporušenou hráz.

Statistická odchylka v první minutě pochází zejména z velkého počtu Apgar skóre 9 (49 %) ve skupině s neporušenou hrází a velkého počtu Apgar skóre 8 (44 %) u skupiny s nástřihem hráze. Tyto vysoké hodnoty u novorozenců ze skupiny s neporušenou hrází rozhodně podporují nutnost dalšího studia, stejně jako  volají po zodpovězení otázek vztahujících se k aspektům racionality rutinního provádění nástřihu hráze.

Zdroj: Intact perineum: A slow delivery of the head does not adversely affect the outcome of the newborn 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.