Zneužívání v porodnicích?

„Jsou rodící ženy v porodnicích ošetřovány zneužívajícím způsobem? Ačkoliv jsou případy jen zřídka uznány jako zneužívání či násilí páchané na ženách, šikana či léčebné postupy pod falešnými záminkami, zneužívání a základní lidská práva jsou problémem, který vyžaduje pozornost. Pojmenování problému je prvním krokem. Síla lékařské autority, nedostatek odpovědnosti v hierarchickém nemocničním systému, politikách a protokolech a očekávání povolnosti, to vše vytváří prostředí zralé pro zneužívání a představuje překážky jak pro ženy, tak pro zaměstnance, rozpoznat či zastavit zneužívání. Naučit se rozpoznat zneužívání a přijmout účinná opatření a pochopit právní požadavky na „informovaný souhlas“ může pomoci, ale ukončení zneužívání bude vyžadovat systematickou změnu.“ Popisuje zneužívání v nemocnicích Susan Hodges v odborné práci zveřejněné v National Center for Biotechnology Information.

Celý příspěvek

Porod dvojčat: Císařský řez není bezpečnější než vaginální porod

Většina dvojčat se dnes rodí císařským řezem, protože je brán jako bezpečnější varianta. Nejnovější kanadská studie však tento mýtus vyvrací a říká, že co do bezpečnosti je porod dvojčat vedený vaginálně stejně bezpečný, jako ten provedený císařským řezem.

Celý příspěvek