Pravda o pitocinu (syntetickém oxytocinu)

Pitocin neboli syntetický oxytocin je používán k vyvolání porodu či augmentaci porodu. Jeho použití je často rutinní a jen málokdy je žena dopředu informována o možných vedlejších účincích tohoto léku (pokud jí je vůbec dopředu řečeno, že jí hodlají tento lék podat). Autorka E. Stillermanová ve svém článku „Pravda o Pitocinu“ hovoří také o možné souvislosti umělého oxytocinu podávaného při porodu a následného autismu u dětí.  Read more on Pravda o pitocinu (syntetickém oxytocinu)…

Read more on Pravda o pitocinu (syntetickém oxytocinu)…

Snížení potřeby umělého oxytocinu díky příjemnějšímu prostředí

Prostředí, ve kterém se rodí, významně ovlivňuje potřebu umělého oxytocinu. Studie radí, aby byly porodní postele vyhozeny z porodních místností a byly nahrazeny podpůrnými pomůckami a velkou, pohodlnou matrací v rohu místnosti se spoustou polštářů. Udělejme porodní místnosti příjemnější a rození bude příjemnější taktéž. Read more on Snížení potřeby umělého oxytocinu díky příjemnějšímu prostředí…

Read more on Snížení potřeby umělého oxytocinu díky příjemnějšímu prostředí…

Jak se liší přirozený oxytocin od syntetického

O oxytocinu se většinou dozvídáme poprvé v souvislosti s porodem. Většinou však pouze o jeho syntetické formě, která je při porodu podávána intravenózně. Umělý oxytocin je používán téměř při každém porodu. V České republice podle posledních statistik z roku 2009 byl oxytocin a jiná uterotonika použita v téměř 82 % porodů. Málokdo však ví, že působení oxytocinu umělého a přirozeného je odlišné. Rozdíl, mezi přírodním, tělem vytvářeným, oxytocinem a umělým, tzv. Pitocinem, popisuje následující článek R. E. Weissové, porodní průvodkyně s Lamaze certifikátem. Read more on Jak se liší přirozený oxytocin od syntetického…

Read more on Jak se liší přirozený oxytocin od syntetického…

Perinatální užití syntetického oxytocinu a psychika člověka

Perinatální užití syntetického oxytocinu a jeho možný vliv na psychiku člověka a etiologii* autismu

Autismus se v současné době objevuje v Evropě u jednoho z deseti tisíců dětí. Ve Spojených státech výskyt během posledních let neustále vzrůstá až na čtyřnásobek. Stal se otázkou zásadního významu pro moderní společnost. Read more on Perinatální užití syntetického oxytocinu a psychika člověka…

Read more on Perinatální užití syntetického oxytocinu a psychika člověka…

Syntetický oxytocin při porodu

Infúze syntetického oxytocinu

Infúze syntetického oxytocinu (syntocinonu, pitocinu) je náhražkou přirozeného hypofýzou uvolňovaného oxytocinu při porodu. Používá se při indukci porodu či k zintenzivnění kontrakcí během porodu, který začal spontánně. Potřeba oxytocinu je symptomem nedostatečné hormonální rovnováhy. Je proto závislá na faktorech prostředí. Je spojována se stupněm soukromí a pocitu bezpečí. Potřeba umělého oxytocinu je obvykle spojována s potřebou epidurálu v souvislosti s moderním porodnictvím. Read more on Syntetický oxytocin při porodu…

Read more on Syntetický oxytocin při porodu…